Luominen/abortti

Lampaan ja vuohen tarttuvista luomisen aiheuttajista useat ovat zoonooseja, eli ne voivat sairastuttaa myös ihmisen. Osa kuuluu Suomessa vastustettaviin eläintauteihin. Sen vuoksi on tärkeää, että mikäli katraassa todetaan lisääntynyt määrä luomisia, asiaa ryhdytään selvittämään ja otetaan yhteyttä eläinlääkäriin.

Aiheuttajat

Infektiivisiä luomisten aiheuttajia lampailla ja vuohilla ovat muun muassa kissan levittämä alkueläin Toxoplasma gondii. Bakteereista luomisia aiheuttavat muun muassa Chlamydophila abortus, Campylobacter fetus ja C. jejuni, Listeria monocytogenes, Salmonella spp.(muun muassa S. abortus ovis, myös muut salmonellaserotyypit), Coxiella burnetii (Q-kuumeen aiheuttaja), Leptospira pomona ja L. hardjo, Brucella ovis ja B. melitensis.

Viruksista luomisia voivat aiheuttaa BVD:n sukulaisvirus Border disease -virus, vuohen herpesvirus (CHV, caprine herpesvirus) sekä Schmallenberg-virus. Satunnaisia luomisia voivat aiheuttaa myös esimerkiksi Aspergillus fumigatus -sieni-infektio tai bakteereista muun muassa Arcanobacterium pyogenes, Bacillus licheniformis, E. coli, yersiniat ja streptokokit. Yksittäisiä raportteja on olemassa myös Neospora caninum ja Sarcocystis sp.-loisten aiheuttamista aborteista.

Koska maaperä on Suomessa jodiköyhää, myös jodin puutteeseen liittyvä struuma aiheuttaa luomisia ja kuolleena syntyneitä karitsoja, jos kivennäisten saannista ei ole huolehdittu.

Oireet

Katraassa todetaan lisääntynyt määrä luomisia, muumiokaritsoita, tyhjiksi jääneitä uuhia tai kuolleena tai heikkoina syntyneitä karitsoja. Normaalina määränä voidaan pitää alle 2 % luomisia.

Taudin määritys ja näytteenotto

Luomisten syy on mahdollista selvittää vain laboratoriotutkimuksilla. Luotuja sikiöitä tai kuolleena tai heikkoina syntyneitä karitsoita sekä jälkeisiä tulisi ottaa näytteeksi mieluiten useammalta luoneelta uuhelta tai kutulta. Jälkeisten tutkiminen on näissä tapauksissa erittäin tärkeää. Näytteet tulee lähettää laboratorioon mahdollisimman pian luomisen tapahduttua. Lisäksi on mahdollista tutkia luoneiden emien verinäytteistä joidenkin luomisten aiheuttajien vasta-aineita.

Ennaltaehkäisy

Tärkeätä on huolehtia tiineyden aikana eläinten normien mukaisesta ruokinnasta ja tarjota vain hyvälaatuisia rehuja. Myös stressiä on hyvä välttää. Eläinkaupassa on tarttuvien tautien ennaltaehkäisemiseksi syytä noudattaa ETT:n ohjeistuksia. Toksoplasma alkueläin leviää kissojen ulosteiden mukana rehuihin, erityisesti kissanpentujen ulosteiden joutumista rehuun tulisi siis välttää.

Esiintyminen Suomessa

Suomessa todettuja luomisen aiheuttajia ovat Toksoplasma gondii-alkueläin ja satunnaiset bakteeri-infektiot, muun muassa Listeria monocytogenes sekä jodin puute.