Pienten märehtijöiden lentivirustartunnat MVV/CAEV

Maedi (asteittain etenevä keuhkotulehdus) ja visna (asteittain etenevä aivokalvon tulehdus) ovat saman viruksen aiheuttaman tartunnan erilaisia ilmenemismuotoja. Sairauden oireet ilmenevät vain aikuisissa lampaissa.

Maedi-visna -virus (MVV) ja caprine arthritis-encephalitis -virus (CAEV) kuuluvat pienten märehtijöiden lentiviruksiin. Lentiviruksiin kuuluvat myös kissan immuunikatovirus (FIV), hevosen näivetystautivirus (EIAV) ja ihmiselle AIDSin aiheuttavat HIV-1 ja HIV-2 virukset. Lentivirukset aiheuttavat hitaasti etenevän virusinfektion lampailla ja vuohilla. Tartunta on pysyvä ja se johtaa eläimen kuolemaan. MV- ja CAE-virukset ovat läheistä sukua toisilleen. Suomessa tartuntoja on aiheuttanut MV-virustyyppi.

Pienten märehtijöiden lentivirustartunnat eivät tartu ihmiseen.

Oireet

Useimmat lentivirustartunnat ovat oireettomia. Taudin oireet kehittyvät hitaasti ja esiintyvät usein vasta 4–5 vuoden iässä. Eläimen yleiskunto heikkenee ja hengitys vaikeutuu etenkin eläintä rasitettaessa. Pitkälle edenneissä tapauksissa esiintyy yskää, sierainvuotoa ja eläin hengittää kaula ojennettuna.

Visna on taudin harvinaisempi hermostomuoto. Siinä ensioireina esiintyy tasapainohäiriöitä takajaloissa ja kompastelua. Oireet etenevät takajalkojen halvaantumiseen ja johtavat eläimen kuolemaan. Muina oireina voi esiintyä nivel- ja utaretulehdusta sekä eläimen sokeutumista.

Taudin määritys

MV/CAE-infektiota tulisi epäillä katraissa, joissa vanhoilla eläimillä esiintyy kuihtumista ja kroonista hengitystietulehdusta. Myös hermosto-oireiden esiintyminen voi viitata MV/CAE-infektioon.

Tauti diagnosoidaan määrittämällä vasta-aineet seerumiverinäytteestä. Testeinä käytetään ELISA-testiä sekä elatusaineagarilla tehtävää immunodiffuusiotestiä (AGIDT). Virus voidaan osoittaa PCR-menetelmällä. Hidas taudinkulku vaatii katraan pitkäaikaista seurantaa.

Leviäminen

MV/CAE:n tärkein leviämisreitti on karitsan tai kilin infektoituminen sen juodessa tartuntaa kantavan emän ternimaitoa. Tauti tarttuu myös hengitysteiden välityksellä lähikontaktissa olevien eläinten kesken. Myös emän verestä saastuneet jälkeiset voivat levittää tartuntaa. Kerran sairastuttuaan eläin jää taudin kantajaksi ja levittää tautia katraassa koko eliniän.

Taudin on todistettu tarttuneen sekä lampaasta vuoheen että vuohesta lampaaseen. Muihin eläinlajeihin tauti ei tartu.

Vastustaminen ja ennaltaehkäisy

Maedi-visna luokitellaan kansallisen lainsäädännön mukaan vastustettavaksi, valvottavaksi eläintaudiksi. Jos eläimen omistaja tai muu eläinlääkäri kuin virkaeläinlääkäri epäilee eläimessä maedi-visnaa, hänen on ilmoitettava epäilystä virkaeläinlääkärille. Valvottavien eläintautien ilmoittamisesta on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 1010/2013, lisäksi tautien vastustamisesta säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 15/EEO/2001.

Virkaeläinlääkäri antaa tilalle rajoittavat määräykset, jotka kieltävät muun muassa lampaiden ja vuohien tuonnin tilalle ja tilalla olevien lampaiden ja vuohien viennin muualle kuin teurastettavaksi. Virkaeläinlääkärin tulee myös ryhtyä toimenpiteisiin diagnoosin varmentamiseksi.

Seuranta

Suomessa on vapaaehtoinen terveysvalvontaohjelma lampaiden ja vuohien pitopaikoille. Tästä säädetään eläintautilaissa 441/2013, maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 15/EEO/2001, valtioneuvoston asetuksessa eläinten terveysvalvonnasta sekä eläintautien vastustamisesta eläiten keinollisessa lisäämisessä 838/2013 ja maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa vapaaehtoisesta eläinten terveysvalvonnasta 1005/2013.

Pääperiaatteena on ohjelmaan kuuluvien tilojen lampaiden ja vuohien tutkiminen vasta-aineiden varalta säännöllisesti. Tila julistetaan vapaaksi (terveysluokka 1) vasta kolmen 12–18 kuukauden välein otetun vasta-ainenegatiivisen tutkimustuloksen jälkeen. Ohjelmaan kuuluvat tilat voivat ostaa lampaita ja vuohia vain terveysluokkaan 1 kuuluvista pitopaikoista. Pitopaikan eläimiä on seurattava säännöllisesti maedi-visna-taudin hitaan luonteen vuoksi.

Esiintyminen Suomessa ja muualla

Maedi-visnaa tavataan useimmissa maissa, joissa harjoitetaan lampaiden kasvatusta. Suomessa Maedi-visnaa on todettu joitakin tapauksia, viimeksi vuonna 2006.