Aujeszkyn tauti (AD, pseudorabies)

Aujeszkyn tauti eli pseudorabies on pääasiallisesti sikojen tauti. Taudin aiheuttaa pseudorabiesvirus, joka kuuluu herpesviruksiin. Siassa virus voi aiheuttaa oireita tai esiintyä täysin oireettomana. Pseudorabiesvirus voi sairastuttaa myös muita eläinlajeja kuten nautoja, lampaita, kissoja ja koiria. Suomi on virallisesti vapaa Aujeszkyn taudista eikä tautia ole Suomessa koskaan todettu tuotantosioilla. 

Aujeszkyn tauti ei tartu ihmiseen.

Oireet

Sika on ainoa luonnollinen isäntäeläin, vaikka useat muut eläinlajit voivat saada infektion. Muilla eläinlajeilla kuin sialla AD-virusinfektio johtaa erittäin akuuttiin sairastumiseen, jonka tunnusomaisena oireena on voimakas kutina, jota seuraa kuolema 1–2 päivässä.

Virus lisääntyy keskushermostossa ja hengitysteissä. Sioilla oireet riippuvat viruksen taudinaiheuttamiskyvystä ja eläimen iästä. Vastasyntyneillä porsailla kuolleisuus voi olla jopa 100 %. Oireet alkavat korkealla kuumeella ja yleiskunnon laskulla, minkä jälkeen monet porsaista kärsivät keskushermosto-oireista. Vanhemmilla porsailla taudinkulku voi olla hitaampaa ja kuolleisuus alhaisempi. Oireina ovat huonontunut ruokahalu, kuume ja hengitystieoireet kuten niiskutus, yskä, sierainvuoto sekä hengitysvaikeudet.

Vanhemmilla porsailla ja aikuisilla sioilla hermosto-oireet ovat harvinaisia ja AD on yleensä ohimenevä sairaus, jossa on oireina kuume, syömättömyys ja lievät hengitystieoireet. Tiineillä eläimillä havaitaan lisääntymishäiriöitä kuten abortteja, uusimisia ja kuolleina tai heikkoina syntyviä porsaita. Karjut voivat kärsiä ohimenevästä hedelmättömyydestä. Vanhemmilla sioilla itämisaika on tavallisesti 3–6 päivää, kun taas vastasyntyneillä porsailla saattaa olla oireita jo 36 tunnin kuluttua tartunnasta. Sika jää toivuttuaan viruksen kantajaksi.

Taudin määritys ja näytteenotto

Taudin määritys perustuu viruksen tai sen genomin osoittamiseen sian kudoksista tai eritteistä tai muiden eläinlajien elimistä tai vasta-aineiden osoittamiseen sian seerumista. Näytteenotossa on noudatettava Ruokaviraston antamia ohjeita.

Leviäminen

Yleensä tartunta tulee sikalaan tartunnan saaneiden sikojen mukana, mutta tartunta voi levitä myös ilmateitse sikalasta toiseen. Tauti tarttuu siasta toiseen sierainalueilta kosketustartuntana tai hengitettäessä virusta sisältäviä aerosoleja. Tartunta voi levitä myös istukan kautta sikiöön, astutuksessa tai keinosiemennyksessä. Tartunta ihmisten ja esineiden mukana on myös mahdollinen.

Vastustaminen ja ennaltaehkäisy

Aujeszkyn tauti luokitellaan kansallisen lainsäädännön mukaan vastustettavaksi, helposti leviäväksi eläintaudiksi sioissa. Eläinlääkäreillä sekä eläimen omistajalla tai haltijalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi virkaeläinlääkärille epäillessään eläimen sairastavan tautia. Virkaeläinlääkärin tulee ryhtyä toimenpiteisiin diagnoosin varmentamiseksi ja tartunnan leviämisen estämiseksi. Tilalle, jolla epäillään tai on todettu esiintyvän Aujeszkyn tautia, annetaan eläinten siirto- ja muita rajoituksia tartunnan leviämisen estämiseksi. Toimenpiteistä tautiepäilyn tai todetun tartunnan yhteydessä on säädetty eläintautilaissa ja Aujeszkyn taudin vastustamisesta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 18/2013.

Taudin tärkein ennaltaehkäisykeino on varmistaa, ettei tartuntaa kantavia sikoja tuoda maahan, ja että eläinten kuljettamiseen käytettävät välineet on huolellisesti puhdistettu ja desinfioitu erityisesti ulkomaan liikenteessä. Suomella on EU:n sisämarkkinakaupassa lisävakuudet Aujeszkyn taudin varalta, mikä tarkoittaa sitä, että Suomeen tuotavat siat on tutkittava kielteisin tuloksin Aujeszkyn taudin varalta ennen maahantuontia.

Koirien ja kissojen tartunnan ehkäisyssä on tärkeää, että raakaa (villi)sianlihaa tai teurasjätettä ei koskaan anneta eläimille, erityisesti tämä koskee metsästykseen muualla Euroopassa käytettäviä metsästyskoiria.

Seuranta

Aujeszkyn taudin esiintymistä seurataan Suomessa vuosittain säännöllisesti otettavin näyttein. Tavoitteena osoittaa tautivapauden jatkuminen ja varmistaa tuonnin yhteydessä tarvittavien lisävakuuksien säilyminen.

Esiintyminen Suomessa

Aujeszkyn tautia ei ole Suomessa koskaan todettu tuotantosioilla. Suomi on virallisesti Aujeszkyn tartunnasta vapaa maa Euroopan yhteisöjen komission päätöksellä 94/961/ETY, vahvistettu viimeksi päätöksellä 2008/185/EY.

Aujeszkyn taudin vasta-aineita todettiin Tohmajärvellä metsästetyssä luonnonvaraisessa villisiassa syyskuussa 2019. 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 25.9.2019