Eläintaudeista ilmoittaminen

Jos epäilet eläimessäsi esiintyvän vastustettavaksi määrättyä eläintautia, ota välittömästi yhteys eläinlääkäriin. On tärkeää, että mahdollisen tarttuvan taudin leviäminen maassa estetään ajoissa eikä tartunta ehdi levitä muille tiloille tai muihin eläimiin.

Vakavista eläintaudeista ilmoitusvelvollisia ovat eläinlääkärit ja laboratoriot, sekä eläimistä vastuussa olevat toimijat ja muut henkilöt, jotka osallistuvat eläinten tutkimiseen, hoitoon, käsittelyyn, kuljetukseen, lopetukseen, teurastukseen, metsästykseen, pyyntiin, perkuuseen tai tarkkailuun. Ilmoitus tehdään viipymättä joko kunnaneläinlääkärille tai aluehallintoviraston läänineläinlääkärille. Eläimistä vastuussa olevan toimijan on ilmoitettava myös mahdollisesti vakavaan eläintautiin viittaavasta eläinten joukkosairastumisesta tai -kuolemasta, tai oleellisesta eläinten käyttäytymiseen tai tuottavuuteen liittyvästä muutoksesta, joka voi viitata vakavan eläintaudin esiintymiseen.

Ruokavirasto, aluehallintovirasto tai kunnaneläinlääkäri tiedottavat puolestaan eläintautien esiintymisestä joko yleisesti kaikille tai kohdennetusti niille, joiden toimintaan eläintaudin esiintyminen vaikuttaa, kuten teurastamoille tai meijereille.

 

Eläintautien ilmoitusvelvollisuus

Ilmoitusvelvollinen

Mitä ilmoitusvelvollisuus koskee

Kenelle ilmoitetaan

Kuinka nopeasti ilmoitettava

Eläinten omistaja tai haltija

Epäilty tai todettu uusi tai vastustettava eläintauti

Kunnaneläinlääkärille tai aluehallintovirastoon läänineläinlääkärille

Viipymättä

Eläinten joukkosairastuminen tai –kuolema, tai sairauteen viittaava   käytöksen tai tuottavuuden muutos

Pitopaikasta vastuussa oleva toimija, jos pitopaikassa pidetään eläimiä kuluttajille myyntiä, näytteillä pitoa tai harrastustoimintaa varten

Eläimistä ihmisiin tarttuva eläintauti eli zoonoosi, jota ei ole nimetty   vastustettavaksi eläintaudiksi

Eläinten ostajat ja pitopaikassa vierailevat henkilöt

 

Eläinten hoitoon tai käsittelyyn* osallistuva

Epäilty tai todettu uusi tai vastustettava eläintauti

Kunnaneläinlääkärille tai aluehallintovirastoon läänineläinlääkärille

Viipymättä

Yksityiseläinlääkäri

 

Epäilty tai todettu vastustettava tai uusi vakava eläintauti

Kunnaneläinlääkärille tai aluehallintovirastoon läänineläinlääkärille

Viipymättä

Epäilty tai todettu ilmoitettava eläintauti

Kunnaneläinlääkärille tai aluehallintovirastoon läänineläinlääkärille

Ruokaviraston suositus: viipymättä tai esim. 1 krt /kk

Laboratorio

Epäilty tai todettu vastustettava tai uusi vakava eläintauti

Kunnaneläinlääkärille tai aluehallintovirastoon läänineläinlääkärille

Viipymättä

Ilmoitettava eläintauti

Kunnaneläinlääkärille tai aluehallintovirastoon läänineläinlääkärille

Ruokaviraston suositus: viipymättä tai esim. 1 krt/kk 

Mikrobikannat tai näyte MMM:n asetuksen 1010/2013 mukaisesti

Ruokavirastoon

Ruokavirasto ohjeistus: viikon sisällä

Vastustettavien ja ilmoitettujen eläintautien tutkimusmäärät,   tutkimusmenetelmät ja tutkimustulokset

Ruokavirastoon 
laboratoriot(at)ruokavirasto.fi

Säännöllisesti

Ruokaviraston ohjeistus: vuosittain maaliskuun loppuun mennessä

Kunnaneläinlääkäri

Epäilty tai todettu helposti leviävä, vaarallinen tai uusi vakava eläintauti

Läänineläinlääkärille

Viipymättä

Valvottava eläintauti

Läänineläinlääkärille

Viimeistään seuraavana arkipäivänä

Ilmoitettava eläintauti (MMMa 1010/2013, 1 §)

Läänineläinlääkärille

Viimeistään seuraavana arkipäivänä

Eläinlajikohtaiset ilmoitettavat eläintaudit

Läänineläinlääkärille

Kalenterikuukausittain seuraavan kuun 15. päivään mennessä

Kuukausikooste edellisistä

Läänineläinlääkärille

Kalenterikuukausittain seuraavan kuun 15. päivään mennessä

Eläintaudit, joista voi aiheutua vaaraa ihmisen terveydelle

Terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaavalle lääkärille

 

Läänineläinlääkäri

Epäilty tai todettu helposti leviävä, vaarallinen tai uusi vakava eläintauti

Ruokavirastoon  

Viipymättä

Valvottava eläintauti

Ruokavirastoon

Viimeistään seuraavana arkipäivänä

Aluehallintovirastoon toimitetut kunnaneläinlääkärien  kuukausikoosteet

Ruokavirastoon koostettuna

Seuraavan kuukauden loppuun mennessä

 

Eläintaudit, joista voi aiheutua vaaraa ihmisen terveydelle

Terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaavalle lääkärille

 

 

Ruokavirasto ilmoittaa eläintautien esiintymisestä maa- ja metsätalousministeriölle ja kansainväliselle eläintautijärjestölle OIE:lle. Maa- ja metsätalousministeriö huolehtii pääsääntöisesti eläintautien ilmoittamisesta muille EU:n jäsenmaille, Suomen naapurimaille sekä EU-komissiolle.

Sivu on viimeksi päivitetty 6.6.2019