Valmiusharjoitukset

Varautuminen ja siihen keskeisesti liittyvät valmiusharjoitukset ovat tärkeä osan tarttuvien eläintautien torjuntatyötä. Harjoittelemalla voidaan arvioida, testata ja kehittää toimijoiden valmiussuunnitelmia, toimintakykyä taudinpurkauksessa sekä yhteistyötä ja tiedonkulkua. Lisäksi harjoittelemalla voidaan kouluttaa taudintorjuntaan osallistuvia. Valmiusharjoitusten tulisi olla osa organisaatioiden jatkuvaa toimintaa. 

Ruokavirasto ja aluehallintovirastot vastaavat vakavien eläintautien torjuntaan liittyvien valmiusharjoitusten suunnittelusta ja järjestämisestä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Valmiusharjoituksiin voivat osallistua esimerkiksi eläintautiviranomaiset, muut viranomaiset, sidosryhmät, elinkeino ja eläinten pitäjät. Harjoitukset voivat olla työpöydän ääressä tehtäviä tai esimerkiksi eläinten pitopaikoissa tapahtuvia harjoituksia. Niitä voidaan järjestää paikallisesti tai yhtä aikaa laajemmalla alueella.  

Potsi 2020 -valmiusharjoitus

Ruokavirasto koordinoi viime syksynä Potsi 2020 -valmiusharjoituskokonaisuutta, jossa harjoiteltiin varautumista afrikkalaiseen sikaruttoon (ASF). Kokonaisuus koostui koulutustilaisuuksista ja harjoituksista, jotka Ruokavirasto järjesti yhdessä aluehallintovirastojen kanssa. Niissä testattiin viranomaisten ja eräiden sidosryhmien toimintavalmiutta tilanteissa, joissa luonnonvaraisessa villisiassa olisi todettu ASF ja havaitun taudinpurkauksen ympärille olisi perustettu rajoitusvyöhyke.

Harjoituksissa keskityttiin eläintautiviranomaisten ja elinkeinon viestintään sekä viranomaisten ja eri sidosryhmien toimintaan taudinpurkauksen torjunnassa. Tavoitteena oli parantaa eri tahojen yhteistoimintaa ja kehittää varautumista afrikkalaiseen sikaruttoon koko maassa.

Harjoitusten loppuraportteihin on kirjattu harjoituksissa tehdyt huomiot ja näistä johdetut suositukset, joita käytetään valmiussuunnittelussa kaikissa osallistuneissa organisaatioissa. Lisäksi muidenkin tahojen (esimerkiksi muut teurastamot ja riistanhoitoyhdistykset) kannattaa hyödyntää niitä omassa valmiuden kehittämisessään. Loppuraportit ovat luettavissa alla.

Loppuraportit:

Viestintäharjoitus 9.9.2020, Liite 1.
Teurastamoharjoitus 21.10.2020, Liite 1.
LSAVIn valmiusharjoitus 29.10.2020
ESAVIn ja ISAVIn valmiusharjoitus 3.11.2020

Lue lisää: 

Potsi 2020 -valmiusharjoituksessa varauduttiin afrikkalaiseen sikaruttoon

 

 

 

 

 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 15.4.2021