Hevoset

Hevoset voidaan hävittää hautaamalla koko Suomessa. Hautaamisen tulee tapahtua annettujen ohjeiden mukaisesti. Hautaaminen ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle, eikä ruhoa saa haudata pohjavesialueelle.

Eläinten omistajan olisi hyvä olla yhteydessä kunnaneläinlääkäriin ja kunnan ympäristösuojelusihteeriin, jotka antavat lisätietoja hautaamisesta ja muun muassa kunnan alueella sijaitsevista pohjavesialueista.

Tilalla kuollut tai lopetettu hevonen kuuluu sivutuoteasetuksen luokkaan 2. Hautaamisen lisäksi hevosen hävittäminen on mahdollista polttamalla ruho hyväksytyssä poltto- tai rinnakkaispolttolaitoksessa. Hevosten ruhot voidaan myös kuljettaa käsiteltäväksi luokan 1 tai luokan 2 käsittelylaitokseen, esimerkiksi Honkajoki Oy:lle. Myös jotkin lemmikkieläintuhkaamot ottavat vastaan hevosten ruhoja. Lista toiminnassa olevista polttolaitoksista löytyy Ruokaviraston sivuilta (SECTION III, polttolaitokset): Sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksytyt tai rekisteröidyt laitokset 
Kategorian 1 polttolaitokset ovat lemmikkieläintuhkaamoja.

Lopetettujen ja kuolleiden hevosten mikrosirut ja tunnistusasiakirjat

Kun hevoseläin kuolee tai  lopetetaan, on mikrosiru poistettava ja tuhottava ja eläintenpitäjän on palautettava tunnistusasiakirja sen myöntäneelle taholle 30 päivän kuluessa eläimen kuolemasta. Myöntävä toimielin kirjaa tiedot tietokantaan ja mitätöi tunnistusasiakirjan. Jos hevonen on lopettettu tilalla eläintautien vastustamiseksi, passin mitätöinnistä ja eteenpäin lähettämisestä vastaa kuitenkin virkaeläinlääkäri. 

Kun kuollut hevonen hävitetään hautaamalla tai  käsittelylaitokseen tai polttolaitokseen toimittamalla, mikrosiru katsotaan tuhotuksi hevosen mukana.  Jos raato käytetään luonnonvaraisten eläinten ruokintaan, omistaja on velvollinen huolehtimaan, että siru poistetaan ennen vientiä  haaskapaikalle ja hävitetään asianmukaisesti.

Sivu on viimeksi päivitetty 11.12.2018