Metsänviljelyaineiston EU-lainsäädäntö

Neuvoston direktiivit

1999/105/EY Neuvoston direktiivi metsänviljelyaineiston pitämisestä kaupan  

Neuvoston päätökset

2008/971/EY kolmansissa maissa tuotetun metsänviljelyaineiston vastaavuudesta

1104/2012/EU neuvoston päätöksen 2008/971/EY muuttamisesta luokkaan "alustavasti testattu" kuuluvan metsänviljelyaineiston sisällyttämiseksi sen soveltamisalaan ja tuotannon hyväksymisestä ja valvonnasta vastaavien viranomaisten nimien saattamiseksi ajan tasalle 

Komission asetukset

1597/2002/EY neuvoston direktiivin 1999/105/EY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä metsänviljelyaineiston perusaineistosta laadittavien kansallisten luetteloiden muodon osalta  

1598/2002/EY neuvoston direktiivin 1999/105/EY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä toimivaltaisten viranomaisten keskinäisen hallinnollisen avunannon osalta

1602/2002/EY neuvoston direktiivin 1999/105/EY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettaessa jäsenvaltioille lupa kieltää tietyn metsänviljelyaineiston kaupan pitäminen loppukäyttäjälle

Komission päätökset

2005/853/EY luvan antamisesta Ranskalle kieltää neuvoston direktiivin 1999/105/EY nojalla pitämästä loppukäyttäjälle kaupan Iberian niemimaalta peräisin olevaa Pinus pinaster Ait. -lajin viljelyaineistoa kylvöön tai istutukseen tietyillä sellaisilla Ranskan alueilla, joilla se ei sovellu käytettäväksi

2005/871/EY Tanskan ja Slovenian vapauttamisesta tietyistä neuvoston direktiivin 1999/105/EY mukaisista velvoitteista metsänviljelyaineiston kaupan pitämisen osalta

2007/433/EY väliaikaisista hätätoimenpiteistä Gibberella circinata Nirenberg O’Donnell -organismin yhteisöönkulkeutumisen ja siellä leviämisen ehkäisemiseksi 

2008/989/EY luvan antamisesta jäsenvaltioille tehdä päätöksiä neuvoston direktiivin 1999/105/EY mukaisesti tietyistä kolmansista maista tuotavaa metsänviljelyaineistoa koskevien takeiden vastaavuudesta

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/321, annettu 26 päivänä helmikuuta 2015, luvan antamisesta jäsenvaltioille tehdä päätöksiä neuvoston direktiivin 1999/105/EY mukaisesti tietyistä kolmansista maista tuotavaa metsänviljelyaineistoa koskevien takeiden vastaavuudesta tehdyn päätöksen 2008/989/EY muuttamisesta.

 

LISÄÄ AIHEESTA

 

Sivu on viimeksi päivitetty 27.2.2020