Kasvipassin käyttö

Taimien markkinointi

Yhdistetty kasvipassi ja taimietiketti vaaditaan kaikilta metsänviljelyyn markkinoitavilta taimilta ja se on kiinnitettävä kaikkiin markkinoitaviin pakkauksiin.