Taimitarhakylvöihin käytetyt siemenmäärät 2006-2018

Taimitarhakylvöt vuonna 2018

Taimitarhat käyttivät kylvöihin 1063 kg kuusen, 357 kg männyn ja 7 kg rauduskoivun siementä. Edelliseen vuoteen verrattuna taimitarhakylvöt vähenivät 10 prosenttia (160 kg). Kuusta kylvettiin 12 kiloa enemmän, eli kasvua oli yhden prosentin verran. Männyn kylvöt vähenivät 27 % prosenttia (130 kg) ja koivun peräti 80 prosenttia (27 kg). Lähes kaikki (99%) männyn kylvöt ja 89 prosenttia kuusen kylvöistä tehtiin kotimaisella siemenellä. Ruotsalaisen siemenen osuus kuusen taimitarhakylvöistä oli 10 prosenttia.

Voit ladata taimitarhakylvöihin käytetyt siemenmäärät excel-taulukon tästä.

blobid0.pngKuva 1. Taimitarhakylvöihin käytetty siemenmäärä puulajeittain

Taimitarhakylvöjen alueellinen tarkastelu

Yhteenveto perustuu aineistoon, joka sisältää Oulujärven etelä- ja pohjoispuolella sijaitsevien taimitarhojen toimittamat tiedot eri metsänviljelyaineiston luokkiin kuuluvien männyn ja kuusen siementen käytöstä vuosina 2006 - 2018. Eteläsuomalaisia taimitarhoja oli aineistossa eri vuosina 32 - 60 ja pohjoissuomalaisia 6 - 13.

Männyn siementen kylvöt vähenivät Pohjois-Suomen taimitarhoilla. 

Vuonna 2018 Etelä-Suomen taimitarhoilla kylvettiin 234 kiloa männyn siementä (kuva 2). Määrä on 25 kg (9%) pienempi kuin edellisenä vuonna. Pohjois-Suomen taimitarhoilla kylvettiin vain 122 kiloa, mikä on 105 kg eli lähes puolet  vähemmän kuin vuotta aiemmin (kuva 3). Pohjois-Suomen taimitarhojen osuus oli vuonna 2018 oli kolmannes (34 %) koko maan männyn taimitarhakylvöistä.

Männyn siementen jalostusaste kasvaa vauhdilla

Jalostettua siementä tuotetaan metsäpuiden siemenviljelyksillä. Siemenviljelyksille on valittu luonnon metsistä parhaita puuyksilöitä eli pluspuita, jotka risteytyvät keskenään ja tuottavat geneettiseltä laadultaan erinomaista siementä. Uusimmat viljelykset ovat niin sanottuja valiosiemenviljelyksiä, joihin on kelpuutettu vain paras osa kunkin alueen pluspuista jälkeläiskokeista saatujen kasvu-, laatu- ja kestävyystulosten perusteella. Etelä-Suomessa männyn taimitarhakylvöt on vuodesta 2009 lähtien tehty lähes yksinomaan siemenviljelyssiemenellä (kuva 2). Vuonna 2018 korkeimpaan luokkaan (testattu) kuului 75 prosenttia ja toiseksi korkeimpaan luokkaan (alustavasti testattu) 25 prosenttia kylvetyistä männyn siemenistä (kuva 4).

Männyn metsikkösiemenen käyttö Pohjois-Suomen taimitarhakylvöissä oli laskenut vuodessa peräti 68 prosenttia. Myös jalostetun siemenen käyttö oli laskenut 15 prosenttia  (kuva 3). Jalostetun männyn siemenen osuus  oli noussut 66 prosenttiin Pohjois-Suomen taimitarhakylvöistä  (kuva 4).

blobid11.pngKuva 2. Männyn siementen kylvömäärät Etelä-Suomen taimitarhoilla vuosina 2006 - 2018.

blobid1.pngKuva 3. Männyn siementen kylvömäärät Pohjois-Suomen taimitarhoilla vuosina 2006 - 2018.

blobid3.pngblobid4.pngKuva 4. Taimitarhakylvöihin käytetyn männyn siemenen laadun kehittyminen Etelä- ja Pohjois-Suomessa 2006 - 2018.

Kuusen siemenen kylvömäärät kasvussa

Vuonna 2018 Etelä-Suomen taimitarhoilla kylvettiin yli tuhat kiloa kuusen siementä (kuva 5). Pohjois-Suomen tarhoilla kuusta kylvettiin 57 kiloa. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 10 prosenttia (kuva 6). Pohjois-Suomen osuus koko maan kuusen kylvöistä on vain 5 prosenttia.

Pula jalostetusta kuusen siemenestä jatkui Etelä-Suomen taimitarhoilla

Luokkaan alustavasti testattu kuuluvan jalostetun kuusen siemenen kylvöt Etelä-Suomen taimitarhoilla lisääntyivät 14 prosentilla 690 kiloon (kuva 5). Siemenviljelyssiemenen pulan vuoksi osa kylvöistä jouduttiin edelleen tekemään metsiköistä kerätyillä jalostamattomilla siemenerillä, jotka kuuluvat luokkiin siemenlähde tunnettu ja valikoitu. Kylvettyjen siementen jalostusaste Etelä-Suomessa nousi seitsemällä prosenttiyksiköllä 69 prosenttiin (kuva 7). Jalostetun siemenen osuus Pohjois-Suomen kuusen taimitarhakylvöistä kasvoi voimakkaasti 72 prosenttiin.

blobid13.pngKuva 5. Kuusen siementen kylvömäärät Etelä-Suomen taimitarhoilla vuosina 2006 - 2018.

blobid14.pngKuva 6. Kuusen siementen kylvömäärät Pohjois-Suomen taimitarhoilla vuosina 2006 - 2018.

blobid15.pngblobid16.pngKuva 7. Taimitarhakylvöihin käytetyn kuusen siemenen laadun kehittyminen Etelä- ja Pohjois-Suomessa 2006 - 2018.

Rauduskoivun taimitarhakylvöissä palattiin käyttämään jalostettua siementä

Taimitarhakylvöihin käytetyn rauduskoivun siemenen määrä väheni voimakkaasti 6,8 kiloon (kuva 8). Korkealaatuista testattua ja alustavasti testattua siementä oli jälleen saatavissa, joten metsikkösiemenen osuus taimitarhakylvöjen kokonaismäärästä laski yhdeksään prosenttiin (kuva 9). Puhdistetun ja pilleröidyn koivun siemenen käytön lisääntyminen selittänee merkittävän osan koivun kylvömäärän laskusta.

blobid17.pngKuva 8. Rauduskoivun siementen kylvömäärät taimitarhoilla vuosina 2006 - 2018.

blobid10.pngKuva 9. Taimitarhakylvöihin käytetyn rauduskoivun siemenen laadun muutos vuosina 2006 - 2018.