Ei-tuotannolliset investoinnit

Kosteikkoinvestoinnit | Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaus ja aitaaminen | Ei-tuotanolliseen investointiin liitettävän suunnitelman sisältö | Maksumenettelyt

Ei-tuotannollisen investoinnin korvausta voit saada

Ruokavirasto tiedottaa, kun korvaus on seuraavan kerran haettavissa.

Hakemukseen sisällytettävät liitteet

  • Suunnitelma, josta käyvät ilmi kohteella toteutettavat toimenpiteet alueen kuvaus ja tavoitteet. Suunnitelmaan pitää sisällyttää kustannuslaskelma, jonka perusteella ELY-keskus laskee kohteelle myönnettävän korvauksen (viljelijät, ry, yhteisö). Lisätietoa suunnitelmasta.
  • Vuokrasopimukset (viljelijät, ry, yhteisö). Alue on oltava korvauksenhakijan hallinnassa koko investoinnin toteuttamisen ajan sekä sen jälkeen tehtävän ympäristösopimuksen ajan.
  • Selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (ry tai yhteisö). Yhteyshenkilöllä (allekirjoittaneella) on oltava nimenkirjoitusoikeus
  • Kopio kokouspöytäkirjasta (ry tai yhteisö). Hakemuksen liitteeksi kopio sen kokouksen pöytäkirjasta, missä korvauksen hakemisesta on päätetty.

Pidä tehtävistä toimista hoitopäiväkirjaa. Kun olet toteuttanut investoinnin, sinulla on velvollisuus tehdä kohteen hoidosta viisivuotinen ympäristösopimus.

Korvauksen määrä

  • Kosteikkoinvestoinneissa korvauksen määrä on enintään 11 669 €/ha. Jos kohde on kooltaan 0,3–0,5 ha, voit saada korvausta enintään 3 225 €/kohde.
  • Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten osalta voit saada korvausta enintään 3 ha:n kohteilla korkeintaan 1862 €/ha, yli 3 ha:n, mutta enintään 10 ha:n kohteilla korkeintaan 1108 €/ha ja yli 10 ha:n kohteilla korkeintaan 754 €/ha.

Lisätietoa maksun hakemisesta.