Ei-tuotannolliset investoinnit

Tuet uudistuvat vuonna 2023

Tietoa maataloustukien muutoksista

Kosteikkoinvestoinnit | Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaus ja aitaaminen | Ei-tuotanolliseen investointiin liitettävän suunnitelman sisältö | Maksumenettelyt

Ei-tuotannollisen investoinnin korvausta voit saada

Ei-tuotannollisen investoinnin korvausta voi nyt hakea Hyrrä-palvelussa

Ei-tuotannollisen investoinnin korvausta kosteikon perustamiseen voi hakea tänä vuonna ensimmäistä kertaa Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.ruokavirasto.fi). Verkkoasiointia varten tarvitset Suomi.fi-valtuudet.

Voit hakea korvausta vaihtoehtoisesti myös lomakkeella 195. Palaute lomake paikalliseen ELY-keskukseen. Korvauksen viimeinen hakupäivä on 15.6. Myöhästyneet hakemukset hylätään.

Hakemukseen sisällytettävät liitteet

  • Suunnitelma, josta käyvät ilmi kohteella toteutettavat toimenpiteet alueen kuvaus ja tavoitteet. Suunnitelmaan pitää sisällyttää kustannuslaskelma, jonka perusteella ELY-keskus laskee kohteelle myönnettävän korvauksen (viljelijät, ry, yhteisö). Lisätietoa suunnitelmasta.
  • Vuokrasopimukset (viljelijät, ry, yhteisö). Alue on oltava korvauksenhakijan hallinnassa koko investoinnin toteuttamisen ajan sekä sen jälkeen tehtävän ympäristösopimuksen ajan.
  • Selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (ry tai yhteisö). Yhteyshenkilöllä (allekirjoittaneella) on oltava nimenkirjoitusoikeus
  • Kopio kokouspöytäkirjasta (ry tai yhteisö). Hakemuksen liitteeksi kopio sen kokouksen pöytäkirjasta, missä korvauksen hakemisesta on päätetty.

Pidä tehtävistä toimista hoitopäiväkirjaa. Kun olet toteuttanut investoinnin, sinulla on velvollisuus tehdä kohteen hoidosta viisivuotinen ympäristösopimus.

Korvauksen määrä

  • Kosteikkoinvestoinneissa korvauksen määrä on enintään 11 669 €/ha. Jos kohde on kooltaan 0,3–0,5 ha, voit saada korvausta enintään 3 225 €/kohde.

Lisätietoa maksun hakemisesta.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.11.2022