Eläinten hyvinvointikorvaus

Eläinmääräilmoitus

Voit hakea eläinten hyvinvointikorvausta nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilalle, jos olet yli 18-vuotias aktiiviviljelijä.

Maatilallesi sopivat toimenpiteet ovat vapaasti valittavissa. Voit valita eläinlajeittain toimenpiteitä, jotka parantavat eläinten hyvinvointia. Korvaus maksetaan niiden laskennallisten kustannusten perusteella, jotka aiheutuvat toimenpiteen toteuttamisesta, esimerkiksi työtuntien ja materiaalien perusteella.

Voit tehdä uuden sitoumuksen kalenterivuosittain. Seuraavan sitoumuksen voit tehdä aikavälille 1.1.–31.12.2019. Hakuaika on 7.1.–31.1.2019. Hakemuksen voit tehdä Vipu-palvelussa tai lomakkeella 472. ‚Äč

Tee eläinmääräilmoitus vuodelta 2018, jos sinulla oli eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumus sioista tai siipikarjasta vuonna 2018. Teeilmoitus Vipu-palvelussa tai lomakkeella 179 viimeistään 15.2.2019.