Eläinten hyvinvointikorvaus

Tuet uudistuvat vuonna 2023

Tietoa maataloustukien muutoksista

Tuensaaja

Voit hakea eläinten hyvinvointikorvausta nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilalle, jos olet yli 18-vuotias aktiiviviljelijä.

Korvausperusteet ja korvauksen määrä

Maatilallesi sopivat toimenpiteet ovat vapaasti valittavissa. Voit valita eläinlajeittain toimenpiteitä, jotka parantavat eläinten hyvinvointia. Korvaus maksetaan niiden laskennallisten kustannusten perusteella, jotka aiheutuvat toimenpiteen toteuttamisesta, esimerkiksi työtuntien ja materiaalien perusteella. Toimenpiteiden korvaustasot löytyvät sitoumusehdoista.

Tuen hakeminen

Voit tehdä uuden sitoumuksen kalenterivuosittain. Seuraavan sitoumuksen voit tehdä aikavälille 1.1.–31.12.2022. Voit hakea eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusta verkkoasiointipalvelu Vipussa tammikuussa 2022 (viimeistään 2.2.2022).

Vuoden 2021 eläinmäärien ilmoittaminen

Tee eläinmääräilmoitus vuodelta 2021, jos sinulla oli eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumus sioista tai siipikarjasta vuonna 2021. Tee ilmoitus Vipu-palvelussa tai lomakkeella 461 viimeistään 2.2.2022.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.11.2022