Eläinten hyvinvointikorvaus

Tuensaaja

Voit hakea eläinten hyvinvointikorvausta nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilalle, jos olet yli 18-vuotias aktiiviviljelijä.

Korvausperusteet ja korvauksen määrä

Maatilallesi sopivat toimenpiteet ovat vapaasti valittavissa. Voit valita eläinlajeittain toimenpiteitä, jotka parantavat eläinten hyvinvointia. Korvaus maksetaan niiden laskennallisten kustannusten perusteella, jotka aiheutuvat toimenpiteen toteuttamisesta, esimerkiksi työtuntien ja materiaalien perusteella. Toimenpiteiden korvaustasot löytyvät sitoumusehdoista.

Tuen hakeminen

Voit tehdä uuden sitoumuksen kalenterivuosittain. Seuraavan sitoumuksen voit tehdä aikavälille 1.1.–31.12.2021. Voit hakea eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusta verkkoasiointipalvelu Vipussa 18.1.-17.2.2021.

Vuoden 2020 eläinmäärien ilmoittaminen

Tee eläinmääräilmoitus vuodelta 2020, jos sinulla oli eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumus sioista tai siipikarjasta vuonna 2020. Tee ilmoitus Vipu-palvelussa tai lomakkeella 461 viimeistään 17.2.2021.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.2.2021