Luonnonhaittakorvaus ja luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus

Tuet uudistuvat vuonna 2023

Tietoa maataloustukien muutoksista

Luonnonhaittakorvaus ja luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ovat vuosittain haettavia EU:n osaksi rahoittamia pinta-alatukia.

Korvauksen ehdot

Sinun tulee olla aktiiviviljelijä ja noudattaa viljelyssäsi täydentäviä ehtoja. Hallinnassasi tulee olla vähintään 5 hehtaaria korvauskelpoista maatalousmaata; saaristoalueella vähintään 3 hehtaaria.

Korvausta maksetaan vain korvauskelpoisuusmerkinnän saaneesta alasta. Lue lisää korvauskelpoisuudesta Viljelijätukien hakuoppaalta luvusta Peruslohkon korvauskelpoisuus.

Hallintavaatimus

Hakemasi ala tulee olla hallinnassasi ja maatalouskäytössä viimeistään 15.6. Kuitenkin jos käytössäsi oleva maatalousmaa poistuu maatalouskäytöstä ennen 31.12., peru luonnonhaittakorvaus ja luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus näiltä lohkoilta. Jos maatalouskäytöstä poistuminen johtuu ylivoimaisesta esteestä (esimerkiksi pakkolunastuksesta), sinun ei tarvitse perua tukia kyseisiltä lohkoilta.

Kesantorajoite

Kesantorajoitteeseen lasketaan seuraavat kasvit ja niiden alat: avokesanto, viherkesanto, sänkikesanto, luonnonhoitopelto (nurmi) ja suojavyöhyke (sitoumus alkaen 2015). Kesantorajoitekasvien yhteenlaskettu osuus tilasi korvauskelpoisesta peltoalasta voi olla enintään 25 prosenttia, jotta tuki voidaan myöntää myös näiden kasvien aloista.

Viherlannoitusnurmen rajoite

Samalle viherlannoitusnurmeksi ilmoittamallesi kasvulohkolle saat tuen vain kolmena peräkkäisenä vuonna. Laskemisjakso alkoi tukivuonna 2015.

Esimerkki. Kun olet ilmoittanut saman kasvulohkon viherlannoitusnurmeksi vuosina 2015, 2016, 2017 ja 2018, et saa siitä luonnonhaittakorvausta etkä luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusta enää tukivuonna 2018.

Korvauksen asteittainen vähentyminen eli degressio

Vähentyminen tarkoittaa, että maksettava hehtaarikohtainen korvaus alenee, kun tilakoko kasvaa. Korvaus maksetaan alennettuna tietyn portaan ylittävien hehtaarien osalta.

Korvauskelpoista alaa Korvaus vähenee
enintään 150 ha 0 %
150 ha ylittävästä osasta 300 ha asti 10 %
300 ha ylittävästä osasta 20 %

Kotieläinkorotus

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusta koskevat kaikki yllä mainitut kohdat. Niiden lisäksi ehtona on eläintiheysrajan täyttyminen.

Kotieläinkorotus myönnetään tilallesi, jos eläintiheysraja 0,35 eläinyksikköä korvauskelpoista peltohehtaaria kohti täyttyy. Peltopinta-alaan ei lasketa mukaan korvauskelpoisuudella merkittyjä pysyviä nurmia, joiden maankäyttölaji on luonnonlaidun ja -niitty. Eläinmäärä ja peltopinta-ala määräytyvät molemmat samalta tukivuodelta. Jos eläintiheysraja ei täyty, hakijalle sinulle ei myönnetä kotieläinkorotusta.

Korotusta koskevat samat tuen peltovalvonnasta johtuvat vähennykset, jotka ovat aiheutuneet luonnonhaittakorvaukseenkin, koska molemmat ovat pinta-alaperusteisia tukia.

Eläinten laskeminen

Kotieläinkorotuksen eläinten laskenta-ajanjakso on koko vuosi eli 1.1.–31.12. Hallinto hakee tilasi nautojen, sikojen, lampaiden ja vuohien eläinmäärät suoraan eläinrekistereistä. Sinun tulee kuitenkin ilmoittaa erikseen siipikarjan, hevosten ja ponien eläinmäärät kirjanpitotietojen mukaisina kuukauden 1. päivän tilanteen mukaan.

Lisätietoa eläinmäärien laskennasta.

Eläinten ilmoittaminen

Eläinmäärien ilmoituksen voit tehdä sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 461. Broilerien määrän voit ilmoittaa 1.–5. päivän mukaisena (yksi suurin näistä päivistä). Ilmoita hevosista ja poneista lisäksi tarkemmat tiedot: hevosen/ponin nimi, UELN- tai rekisterinumero sekä tieto kenen hallinnassa eläin on laskenta-aikana ollut. Hevosen/ponin tulee olla kokonaan hallinnassasi. Lue lisää hevosten hallintavaatimuksesta Hakuoppaan luvusta Luonnonhaittakorvaus.

Muista ilmoittaa myös yhteisömuotoisen maatilan eläimet, jotka haluat laskettavan mukaan omaan eläinmäärääsi. Huomaa, että ilmoituksen tekijänä on oltava kotieläinkorotuksen hakija, ei yhteisö. Ilmoita yhteisön tilatunnuksen ja määräysvallassa olevan henkilön lisäksi yhteisön siipikarja, hevoseläimet ja tieto siitä, mitkä rekisterieläimet haluat yhteisöstä laskea mukaan. Liitä mukaan myös yhteisön kaupparekisteriote määräysvallan toteamiseksi.

Voit tehdä eläinmääräilmoituksen myöhästyneenä. Jos olet palauttanut myös päätukihakemuksesi myöhässä, myöhästymispäivien lukumäärä määräytyy sen mukaan, kumpi on enemmän myöhässä – eläinmääräilmoitus vai tukihakemus.

Eläinten ilmoittaminen tapahtuu vuosittain tukihakuvuoden jälkeisen vuoden tammi-helmikuussa.

Korvaukseen oikeuttavat kasvit

Korvaukseen oikeuttavat seuraavat kasvit/kasviryhmä ja niiden pinta-alat: Viljat, öljykasvit, valkuaiskasvit, perunat, avomaanvihannekset, mauste- ja lääkekasvit, hedelmä- ja marjakasvit sekä puutarhataimistot, nurmet ja kesannot, erityistukisopimusalat (pelto ja pysyvä laidun), suojavyöhykenurmi, maisemapiirteet sekä eräät erikoiskasvit.

Korvaukseen eivät ole oikeutettuja: Lyhytkiertoiset energiapuut, punontatarkoitukseen käytettävät koristepajut, metsäpuiden taimitarhat pellolla, metsälaitumet, puustoiset hakamaat, 20 v. erityistukisopimukset (pelto ja muu ala), erityistukisopimusalat (muu ala ja metsämaa), ympäristösopimusalat (muu ala ja metsämaa), kasvihuonealat, kasvimaat, tilapäisesti viljelemättömät alat ja viljelemättömät alat.

Korvauksen hakeminen ja maksaminen

Voit hakea korvausta ja kotieläinkorotusta keväällä viljelijöiden päätukihaussa. Kotieläinkorotusta voit hakea ainoastaan silloin, jos haet samalla luonnonhaittakorvausta.

Ruokavirasto maksaa luonnonhaittakorvauksen kahdessa erässä tukihakuvuoden aikana. Kotieläinkorotus voidaan maksaa vasta eläintiheyden selvittyä tukihakuvuotta seuraavan vuoden keväällä.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.11.2022