Onko luonnonlaitumellasi liikaa puita?

Luonnonlaitumet ovat pellon ulkopuolisia aloja, joiden maankäyttölaji on luonnonlaidun ja -niitty. Kyseisistä aloista maksetaan perustukea, viherryttämistukea ja nuoren viljelijän EU-tukea, jos tilalla on riittävästi tukioikeuksia. Vuonna 2015 lohkojen tukikelpoisuusjärjestelmän uudistamisen yhteydessä myönnettiin vuonna 2014 luonnonlaitumiksi ilmoitetuille lohkoille kelpoisuus luonnonhaittakorvaukseen. Tällaisista aloista maksetaan myös luonnonhaittakorvaus ja sen kotieläinkorotus.

Valvonnoissa on havaittu luonnonlaidunlohkoja, jotka eivät täytä pysyvän nurmen tukikelpoisuusehtoja. Useimmissa tapauksissa tämä on johtunut siitä, että lohkoilla on ollut liikaa puita. Viljelijöillä on lisäksi ollut epätietoisuutta siitä, minkälaisia vaatimuksia kyseisiin aloihin kohdistuu. Toisinaan on jopa tullut yllätyksenä, että aloille on ylipäätään maksettu tukia, erityisesti luonnonhaittakorvausta.

Toimi näin

Tarkista Vipu-palvelussa, onko hallinnassasi peruslohkoja, joiden maankäyttölaji on luonnonlaidun ja -niitty.

Tiedot näet Maatila-osion Lohkotiedot-kohdasta. Tarkista peruslohkolistauksesta, onko ala korvauskelpoinen. Luonnonhaittakorvaus maksetaan luonnonlaitumista, joiden korvauskelpoisuudeksi on merkitty Kyllä tai Vain LHK. Kaikkien luonnonlaidunten tulee kuitenkin täyttää niille asetetut ehdot.

Vipu-kuva: peruslohko, maankäyttölaji luonnonlaidun tai -niitty.

Tarkista, täyttävätkö lohkot seuraavat ehdot:

  • Lohkolla on enintään 50 puuta hehtaaria kohti. Puuksi katsotaan yli kahden metrin korkuiset puuvartiset kasvit sekä 0,5–2 metrin korkuiset tuotantoeläinten ravinnoksi soveltumattomat puuvartiset kasvit (esimerkiksi katajat).
  • Puut eivät ole lohkolla ryhmissä vaan hajanaisesti ja harvakseltaan koko lohkolla. Puiden etäisyydelle toisistaan ei ole säädetty tarkkaa metrimäärää.
  • Puiden on oltava niin harvassa, etteivät ne estä tavanomaisia maataloustoimenpiteitä, esimerkiksi niittoa.
  • Puiden lisäksi lohkolla voi olla tuotantoeläinten ravinnoksi soveltuvia lehtipensaita ja lehtipuiden taimia (alle kaksi metriä korkeita), jos ne ovat yksittäisiä tai pieninä ryhminä ja niitä on alle 50 prosenttia lohkon pinta-alasta.
  • Lohko on nurmipeitteinen ja heinä- ja nurmirehukasveja on yli puolet lohkon pinta-alasta.

Maisema: tukikelponen luonnonlaidun on nurmipeitteinen.

Tukikelpoinen luonnonlaidun on nurmipeitteinen. Harvakseltaan kasvavat puut eivät estä alan pitämistä hoidettuna.

Tukikelpoisen maatalousmaan tulee täyttää edellä mainitut ehdot koko kalenterivuoden ajan 1.1.-31.12. Tämä tarkoittaa sitä, että jos luonnonlaidunlohkolla on vuoden alussa liikaa puita tai pensaita, se ei täytä tukiehtoja enää kyseisenä vuonna.

Kun ilmoitat tukeen kelpaamattomalle alalle itse oikean kasvin, lohkon korvauskelpoisuus säilyy. Näin vältyt myös mahdollisen valvonnan seuraamuksilta ja aiempiin vuosiin kohdistuvilta takaisinperinnöiltä.

  • Jos kunnostat alan ehdot täyttäväksi tämän vuoden aikana, ilmoita tälle vuodelle tukihaussa kasviksi Tilapäisesti viljelemätön luonnonlaidun ja -niitty. Huomioi, että metsästä ei tule tukikelpoista luonnonlaidunta pelkästään puut kaatamalla.
  • Jos et kunnosta lohkoa ehdot täyttäväksi, poista lohko maatalouskäytöstä päätukihaun yhteydessä Vipu-palvelussa tai 102C-lomakkeella. Jos lohkoa laidunnetaan, ilmoita tukihaussa kasviksi Metsälaidun tai Hakamaa puustoinen.
  • Jos vain osa lohkosta ei täytä ehtoja ja kunnostat kyseisen alan, tee siitä erillinen kasvulohko ja valitse sille kasvi ensimmäisen kohdan mukaisesti. Jos et aio kunnostaa alaa, jaa se erilliseksi peruslohkoksi ja poista se maatalouskäytöstä. Jos alaa laidunnetaan, tee siitä erillinen kasvulohko ja ilmoita kasvi toisen kohdan mukaisesti.
  • Kuitenkin, jos lohkolla on voimassa oleva ympäristösopimus, ilmoita tukihaussa kasviksi Ympäristösopimusala muu ala ja ota yhteyttä ELY-keskuksen ympäristösopimuskäsittelijään ja selvitä miten ala tulisi ilmoittaa.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 26.5.2022