Luomukorvaus

Luonnonmukaisesta kasvi- tai kotieläintuotannosta maksetaan korvausta luomusitoumuksen perusteella. Sitoumus koskee pääsääntöisesti kaikkia tilan korvauskelpoisia lohkoja. Avomaanvihannesten viljelyssä voit kuitenkin antaa sitoumuksen myös pelkästään niistä lohkoista, joilla viljelet sitoumuskauden aikana avomaan vihanneksia.

Muista sitoumusehdot myyntikasvien tuottamisesta ja kotieläintuotteiden myymisestä.

Korvauksen määrä

Jos sinulla on kasvitila, voit saada korvausta 160 euroa/ha vuodessa.

Jos harjoitat luonnonmukaista kotieläintuotantoa, maksetaan korotusta 134 euroa/ha. Kotieläintilallasi on tällöin oltava korvauskelpoista sitoumushehtaaria kohti vähintään 0,3 eläinyksikköä luonnonmukaisesti kasvatettuja eläimiä.

Avomaan vihannesten viljelyssä olevista aloista korvausta maksetaan 600 euroa/ha.

Hakeminen 2019

Luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksia ei voi hakea vuonna 2019. Sitoumukselle voi liittää lohkoja, jotka ovat olleet viime vuonna luomusitoumuksella tai joille on myönnetty korvauskelpoisuus tilusjärjestelyn perusteella.

Lisäksi tilusjärjestelyssä sitoumusten ulkopuolelle luovutetut lohkot voi korvata tilusjärjestelyssä vastaanotetulla korvauskelpoisella alalla.

Keväällä 2019 voit lisäksi

  • vastaanottaa luomusitoumuksen saadessasi hallintaasi lohkoja, jotka ovat olleet 2018 luomusitoumuksella
  • vaihtaa kasvisitoumuksen kotieläinsitoumukseksi tai toisinpäin
  • aloittaa luonnonmukaisen tuotannon ja ilmoittaa maatilasi luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään ilman luomukorvausta

Katso tarkemmat tiedot hakuoppaasta.

Eläinmäärien ilmoittaminen

Eläinmääräilmoitus vuodelta 2018 on tehtävissä 7.1.-15.2.2019. Voit tehdä ilmoituksen Vipu-palvelussa tai lomakkeella 461.

Tee eläinmääräilmoitus siipikarjan määrästä ja ilmoita tuotantotauot kaikista sitoumuksella olevista eläimistä. Tuotantotaukojen ilmoittaminen ei ole välttämätöntä, jos tilasi eläinmäärä täyttää vaaditun eläintiheyden ilman taukojen huomiointia.

Muut eläinmäärätiedot kerätään suoraan eläinrekistereistä.

Tee eläinmääräilmoitus myös siinä tapauksessa, jos haluat käyttää yhteisömuotoisen tilan eläimiä oman tilasi eläintiheyden laskennassa.

Lue lisää eläinmäärien ilmoittamisesta.

Eläinmäärien laskenta

Luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumuksissa eläinmäärä lasketaan aina ensimmäisenä sitoumusvuonna 1.5. ja 31.12. väliseltä ajalta. Myöhempinä sitoumusvuosina eläimet lasketaankoko kalenterivuodelta eli 1.1.–31.12.

Jos vaihdat eläinlajia, laskenta-ajankohdan alkaminen riippuu siitä, milloin olet ilmoittanut eläimet valvontajärjestelmään. Jos teet ilmoituksen viimeistään 30.12., laskenta alkaa seuraavan kalenterivuoden alusta. Jos teet ilmoituksen viimeistään 30.4., laskenta alkaa sitoumusvuoden alusta, 1.5. alkaen. Laskentajakso päättyy aina kalenterivuoden loppuun.