Nyt kannattaa investoida maatilan energiaratkaisuihin

14. kesäkuuta 2021

Viljelijöillä on nyt hyvä mahdollisuus saada maatilalleen rahoitusta energiantuotantoinvestointien uudistamiseen ja peruskorjaukseen, kuten lämpökeskuksiin, aurinkopaneelien hankintaan tai biokaasulaitoksen rakentamiseen. Suomi on saamassa EU:n elpymisvaroista lisärahoitusta energiantuotantoinvestointien lisäksi niihin maatilojen investointeihin, jotka parantavat työympäristöä tai tuotantohygieniaa tai edistävät eläinten hyvinvointia tai ympäristön tilaa. Rahoituksen avulla voi esimerkiksi vaihtaa maatilan energiaratkaisut energiaa säästäviin ja uusiutuvaa energiaa hyödyntäviin vaihtoehtoihin. Tällaisia investointeja voivat olla esimerkiksi aurinkopaneelien tai led-valaisimien hankinta, hakelämpökeskuksen rakentaminen ja maataloudessa käytettävän biokaasun tuotantolaitoksen rakentaminen.

Tukea saa 30–50 prosenttia riippuen investoinnista

Jos kyseessä on ympäristön tilaa tai eläinten hyvinvointia parantava investointi, avustusta voi saada 35 prosenttia investoinnin kustannuksista. Näitä investointeja ovat muun muassa multaimet, lantaloiden kattamiset, ilmanvaihdon parantamiset tai navetoiden parsimatot. Jos multain tai vastaava laite hankitaan lietelannan sijoituslevitystä varten, siihen voi saada 40 prosentin avustuksen niissä tapauksissa, joissa laite tulee kahden tai useamman tilan käyttöön tai laite hankitaan peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyyden kohdentamisalueella.

Energiantuotannon investointiin, kuten tuulivoimalan hankintaan, voi saada 40 prosentin avustuksen. Maataloudessa käytettävän biokaasun tuotantoinvestointiin avustus voi olla jopa 50 prosenttia.
Elpymisvaroista saatavaa lisärahoitusta voi käyttää myös työympäristöä ja tuotantohygieniaa parantaviin investointeihin, kuten apevaunut ja tuotantopihojen asfaltoinnit. Näihin avustusta voi saada 30 prosenttia.

Neuvojalta apua energian säästöön

Jos viljelijä haluaa kattavan arvion maatilan energiansäästömahdollisuuksista, sen voi saada tilaamalla energiasuunnitelman neuvojalta. Neuvojien työtä tuetaan maaseuturahastosta, joten viljelijän ei tarvitse maksaa neuvojan työstä kuin arvonlisäveron osuus. Lisätietoa neuvonnasta.

Hakemus tehdään Hyrrä-asiointipalvelussa

Rahoitusta haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa. Alueellinen ELY-keskus käsittelee hakemukset ja tekee päätöksen investoinnin rahoittamisesta. Investoinnin toteuttamisen voi aloittaa vasta kun viljelijä on saanut ELY-keskuksesta myönteisen rahoituspäätöksen. Lisätietoja tuen hakemisesta saa ELY-keskusten maaseutuyksiköistä.

Rahoitusta voi jo hakea, mutta varat varmistuvat vasta myöhemmin tämän vuoden aikana, sillä EU-komissio käsittelee yhä Suomen esitystä EU-maaseuturahaston rahoituskohteista.

Lisätietoa maatalousinvestointien elpymisrahoituksesta

Lisätietoa tuen ehdoista

Lisätietoja Ruokavirastosta:
Erityisasiantuntija Aulis Kuusela
Puh. 0400 933 647
aulis.kuusela@ruokavirasto.fi

Korjaus tiedotteeseen 15.6.2021: Jos multain tai vastaava laite hankitaan lietelannan sijoituslevitystä varten, siihen voi saada 40 prosentin avustuksen niissä tapauksissa, joissa laite tulee kahden tai useamman tilan käyttöön tai laite hankitaan peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyyden kohdentamisalueella.