Ympäristökorvaus

Kuivuus ja nurmien käyttö | Lannoitus | Peltomaan laatutesti | Perustaso | Syysilmoitukset | Verkkotentti | Viherryttämistuen vaatimusten vaikutus ympäristökorvauksen maksuun | Viisivuotinen viljelykiertosuunnitelma | Viljavuustutkimus | Ympäristökorvauksen korvaustasot | Ympäristösitoumuksen kalenteri | Ympäristösitoumus ja -sopimus sekä luomusitoumus vuonna 2022 | Ympäristösitoumuksen muistilista

Ympäristösitoumuksen tärkeät päivämäärät

Ympäristösitoumuksen sisältö 

Tilakohtainen toimenpide

Lohkokohtaiset toimenpiteet 

Ympäristösitoumuksen toimenpiteiden muutosmahdollisuuksia​

Korkeampi tukitaso ja vaativammat ehdot kohdentamisalueilla 

Peltojen talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä, suojavyöhykkeistä ja luonnonhoitopeltonurmista maksetaan korkeampaa tukea kohdentamisalueilla. Näillä alueilla myös ehdot ovat vaativampia ja vaikuttavampia. Alueet kartalla. 

Suojavyöhykkeiden ja luonnonhoitopeltonurmien kohdentamisalue (II) 

Ympäristönhoitonurmiin kuuluvien suojavyöhykkeiden ja luonnonhoitopeltonurmien kohdentamisalue painottuu maan eteläosiin, jossa yksivuotisten kasvien viljely on vallitsevaa (kartta.jpg). Rannikon saaret ovat mukana kohdentamisalueessa rannikkovesien tilan perusteella. 

Peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyyden kohdentamisalue (III) 

Peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyystoimenpiteen kohdentamisalue (kartta.jpg) noudattelee suojavyöhykkeiden ja luonnonhoitopeltonurmien kohdentamisaluetta ja sen muodostamisen perusteet ovat pääosin samat. Lisäksi kohdentamisalue ulottuu rannikolla pohjoisemmaksi alueilla, joilla valuma-alueiden vesien tila on suurelta osin heikentynyt.

Alueella on myös paljon eloperäisiä maita. 

Sivu on viimeksi päivitetty 8.4.2022