Aineellinen apu ESR+ -rahastosta

Aineellinen apu korvaa EU-ruoka-avun ohjelmakaudella ”Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027” 

Ruokaviraston rooli muuttuu EU-rahaston ja säädösten vaihtuessa. Vähävaraisille tarkoitettu aineellinen apu rahoitetaan Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+). Apu toteutetaan hankehakuina.  Ensimmäisestä hankehausta tiedotetaan keväällä 2022. Hakuilmoitus julkaistaan EURA 2021 –järjestelmässä. 

Ruokavirasto on ohjelmakaudella 2014–2020 hallinnoinut vähävaraisille jaettavaa EU:n ruoka-apua vähävaraisten avun rahastosta (FEAD). Tämän rahaston korvaa ohjelmakaudella 2021-2027 Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+). Suomen vähävaraisille jaettava aineellisen apu on osa EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa ”Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027”. Työ- ja elinkeinoministeriö toimii ohjelman hallintoviranomaisena. Ruokavirasto toimii välittävänä toimielimenä aineellisen avun hankkeissa.   

Hankehakija tarvitsee Suomi.fi –asiointivaltuuden sekä käyttöoikeuden EURA2021 -järjestelmään. Lue lisää  Rakennerahastot.fi -sivustolta . 

Valitut hanketoimijat tarjoavat avunsaajalle neuvonnan lisäksi maksukortin elintarvikkeiden ja perushyödykkeiden ostamiseen 

Hanketoimijalla on oltava riittävät taloudelliset ja muut edellytykset hankkeen toteuttamiseksi sekä tarvittava osaaminen hankesuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.  Valitut hanketoimijat hankkivat maksukortit ja koordinoivat kaikki tukitoimet. Tukitoimet voivat liittyä terveellisen ruokavalion ohjaukseen, velkaneuvontaan, sosiaalihuoltoon, työllisyys- ja koulutuspalveluihin ja järjestöjen erilaisiin toimintoihin.  Avunsaaja käyttää EU-osarahoitteista maksukorttia elintarvikkeiden ja perustuotteiden maksamiseen päivittäistavarakaupassa. Ostoskorista poissuljetaan veikkaus-, alkoholi- ja tupakkatuotteet.

Hankekoordinaatioryhmä perustetaan ennen ensimmäistä hakuinfoa 

Hankekoordinaatioryhmä on poikkihallinnollinen asiantuntijaryhmä, ja se perustetaan alkuvuonna 2022. Koordinaatioryhmän tehtävänä on aineellisen avun hankkeiden strateginen ohjaus sekä toteutuksen seuranta, arviointi ja tukeminen.  Koordinaatioryhmä seuraa myös sitä, että aineelliseen apuun ja hankkeen sisältöön liittyvä valtakunnallinen ja alueellinen toiminta tukevat ja täydentävät toisiaan. Hankekoordinaatioryhmässä määritetään vuoden 2022 hankehaun painopisteet ja esimerkiksi maksukortin arvo.  

 

Yhteystiedot:

Minna Talvitie, ylitarkastaja, 029 520 4844

Eveliina Viitanen, ylitarkastaja, 029 520 5166   

etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 12.1.2022