Mehiläishoito-ohjelma

Mehiläishoito-ohjelman avulla ylläpidetään ja kehitetään mehiläistuotteiden tuotantoa ja kauppaa. Kehittämistyön apuna on useita erilaisia toimenpidekokonaisuuksia. 

EU:n mehiläishoito-ohjelma on joka kolmas vuosi kansallisesti laadittava EU-osarahoitteinen ohjelma, jonka avulla ylläpidetään ja kehitetään mehiläistuotteiden tuotantoa ja kauppaa. Maa- ja metsätalousministeriö laatii mehiläishoito-ohjelman läheisessä yhteistyössä mehiläishoitoalaa edustavien järjestöjen kanssa.

Meneillään oleva ohjelma on voimassa kolmivuotiskauden 2016–2019. Ohjelmaan sisältyvät seuraavat toimenpiteet: tekninen apu, hunajan fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia määrittävät laboratoriotoimenpiteet ja yhteistoiminta soveltavan tutkimuksen kanssa. Suomen Mehiläishoitajain Liitto r.y. toteuttaa nykyistä kolmivuotisohjelmaa. 

Suomen mehiläishoito-ohjelma 2016–2019 (pdf)

 

Haku mehiläishoito-ohjelman toteuttamiseksi

EU-osarahoitteinen kansallinen mehiläishoito-ohjelma on suunnattu mehiläisalan toimijoiden
ohjelmaksi, jolla pyritään parantamaan mehiläistuotteiden tuotantoa ja kaupan pitämistä
koskevia edellytyksiä. Euroopan unioni ja Suomen valtio rahoittavat ohjelmia yhdessä.
Tukea ohjelman toteuttamiseksi voidaan myöntää ja maksaa valtion talousarviossa osoitettujen
varojen rajoissa. Hakuaika ohjelman toteuttamiseksi on 18.6.2019—28.6.2019.

Hakuilmoitus mehiläishoito-ohjelman toteuttamiseksi

Mehiläishoito-ohjelma 2019—2022

Valtioneuvoston asetus mehiläishoitotuesta 754/2019

 

Yhteystiedot:
etunimi.sukunimi(at)ruokavirasto.fi
Eija Korpela, ylitarkastaja, +358 295 204 472