Sivutuoteasetuksen (EY) N:o 1069/2009 mukaisesti hyväksyttyjen tai rekisteröityjen laitosten luettelo

List of approved or registered ABP-plants according to Reg. N:o 1069/2009

Eläimistä saataviin sivutuotteisiin liittyvät yhteydenotot: abp@ruokavirasto.fi 

Contact details related to animal by-products: abp@ruokavirasto.fi

 

 

Sivutuotteita kuljettavat yritykset on pääsääntöisesti rekisteröity joko rehuhygienia-asetuksen (sivutuoterehukuljetukset) tai jätelainsäädännön (kuljettaminen jätteenä hävitettäväksi) nojalla. Tällöin katsotaan, että erillistä sivutuoteasetuksen mukaista rekisteröintiä tai hyväksyntää ei edellytetä. Rehuhygiania-asetuksen mukaisesti rekisteröidyt kuljetusyritykset löytyvät kohdasta Rehut (rehuhygiania-asetuksen mukainen luettelo rehualan toimijoista). Rehualan toimijalistan merkinnät G3 ja G2 viittaavat sivutuotteisiin, S turkiseläinten rehuihin ja E lemmikkieläinten rehuihin.