Elintarvikehygienia

Maailman terveysjärjestön, WHO:n, määritelmän mukaan elintarvikehygienialla tarkoitetaan kaikkia niitä välittömiä toimenpiteitä, joiden avulla voidaan varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus, terveellisyys ja puhtaus alkutuotannosta kulutukseen, eli pellolta pöytään asti.

Euroopan parlamentti ja neuvosto korostavat yleisessä elintarvikehygienia-asetuksessaan (EY/852/2004), että elintarvikehygienialla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä ja edellytyksiä, jotka ovat tarpeen elintarvikkeisiin liittyvien vaarojen hallitsemiseksi ja sen varmistamiseksi, että elintarvikkeet sopivat ihmisravinnoksi.

Elintarvikehygienian tärkeimpänä tavoitteena on

  • suojata kuluttajaa ihmisravinnoksi soveltumattomien elintarvikkeiden aiheuttamilta terveydellisiltä ja taloudellisilta riskeiltä.

Lisäksi elintarvikehygienialla pyritään estämään

  • elintarvikkeiden ennenaikaista pilaantumista ja siitä sekä valmistajalle että kuluttajalle aiheutuvia taloudellisia tappioita
  • hävikkiä.

Elintarvikehygieniaosaaminen on tärkeätä, koska esimerkiksi suurin osa ruokamyrkytyksistä johtuu nimenomaan hygieenisten työskentelytapojen laiminlyönnistä.

Tässä osiossa on tietoa seuraavista elintarvikehygienian osa-alueista, jotka koskettavat kaikkia elintarvikehuoneistoja. Osa aiheista on käsitelty Ruokaviraston internetsivujen muissa osioissa, joihin on linkit. 

  1. Perustiedot mikrobiologiasta ja elintarvikkeiden saastumisesta (kontaminaatiosta)
  2. Ruokamyrkytykset, hygieeniset työtavat
  3. Henkilökohtainen hygienia
  4. Puhtaanapito
  5. Omavalvonta
  6. Lainsäädäntö, viranomaiset.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 16.4.2020