Puhtaanapito

Puhdistusohjelma

Elintarvikehuoneiston hyvän hygieenisen tason ylläpitäminen edellyttää, että osana omavalvontaa on laadittu kattava puhdistusohjelma, jossa jokaiselle koneelle ja laitteelle sekä työpinnoille, lattioille, kylmätilojen lattioille ja hyllyille suunniteltu puhdistussuunnitelma. Puhdistussuunnitelman tulee olla kirjallinen, ja sen tulee sisältää siivouksen työnjako, aikataulu sekä siivousohjeet kohteittain. Ohjeet tulee olla siivouskohteissa käytettävissä. Puhtaanapitoon liittyy myös jätehuolto.

Siivousohjeista tulee käydä ilmi seuraavia asioita:

  • Kuka on vastuuhenkilö?
  • Miten kohde mahdollisesti puretaan ja kootaan?
  • Miten kohde pestään ja desinfioidaan?
  • Millä välineillä ja aineilla pestään ja desinfioidaan?
  • Minkälaisina liuoksina pesu- ja desinfiointiaineita käytetään?
  • Mistä löytyvät pesu- ja desinfiointiaineiden käyttöturvatiedotteet?
  • Miten puhdistetaan siivousvälineet?
  • Miten puhdistustulosta valvotaan?
Sivu on viimeksi päivitetty 10.6.2020