Tuhoeläintorjunta

Elintarvikkeille haittaa aiheuttavia tai hygieniaa heikentäviä tuhoeläimiä ovat muun muassa kuoriaiset, lentävät hyönteiset, toukat, muurahaiset, hämähäkit, jyrsijät ja linnut. Kaikki tuhoeläimet ovat haitallisia, sillä ne levittävät sairauksia sekä likaavat ja pilaavat elintarvikkeita tai niiden pakkauksia. Linnut, kuten pulut, lokit ja varpuset, voivat aiheuttaa ongelmia purku-, lastaus- ja jätehuoltoalueilla sekä eläinsuojissa ja rehuvarastoissa, mikäli niille on ruokaa tai levähdys- ja pesimispaikkoja. Tietyt tuholaiset, kuten sokeritoukat, turkiskuoriaiset ja torakat eivät yleensä elä elintarvikkeissa, mutta ne voivat saastuttaa elintarvikkeita välillisesti. Niiden torjunta on tehtävä koko kiinteistön osalta.

Tuhoeläintorjunnassa olennaista on tuhoeläinten esiintymisen ehkäisy ja tarttuminen ongelmaan heti kun sellainen havaitaan. Jätteet tulee viedä pois mahdollisimman pian. Ulkomyynnissä tuotteet suojataan esimerkiksi katoksella. Elintarvikkeiden käsittely- ja varastotilojen ovet ovat tiiviitä ja ne pidetään suljettuina sekä ikkunat ja tuuletusaukot suojataan verkoilla.

Elintarviketuholaiset

Elintarviketuholaisia ovat kuoriaiset ja lentävät hyönteiset, jotka elävät jonkin elinvaiheensa elintarvikkeessa. Tuholaiset ovat etenkin kuivien tuotteiden, kuten viljan, viljatuotteiden, kuivattujen hedelmien, pähkinöiden ja mausteiden ongelma. Eri elintarvikkeilla on omat tyypilliset tuholaisensa. Tuholaiset viihtyvät ja lisääntyvät huoneenlämpötilassa. Ne eivät ole myrkyllisiä tai levitä tartuntatauteja, lukuun ottamatta torakoihin lukeutuvaa russakkaa, joka saattaa levittää salmonellaa. Elintarviketuholaiset kuitenkin syövät elintarvikkeita ja pilaavat ne ulosteillaan.

Tuhoeläinten ehkäiseminen

Tuhoeläimiä voidaan ehkäistä huolehtimalla siitä, että

 • kuivien tavaroiden varastoissa on hyvä ilmanvaihto
 • ovet ja ikkunat ovat kiinni
 • elintarviketiloissa on hyvä järjestys ja siisteys
 • ruokajäämät ja -roiskeet puhdistetaan tiloista, laitteista, kuljetusajoneuvoista sekä pakkauksista
 • pakkaukset pidetään hyllyillä
 • tuotteet on suljettu ja suojattu esimerkiksi kansilla
 • varaston lämpötila on alle +18°C
 • tuotteita ei säilytetä ulkona
 • varastossa tavara kiertää ”first in - first out” ( FIFO) -periaatteella eli vanhin otetaan ensimmäisenä käyttöön
 • säilytysastiat puhdistetaan säännöllisesti
 • jätteet viedään pois mahdollisimman pian
 • saapuvat tavarat tarkistetaan.

Merkkejä tuholaisista

Jyrsijöiden vierailua voidaan alkaa epäillä, jos näkyvillä on ruokailujälkiä, jyrsityn näköisiä pakkauksia ja ulostepapanoita. Reiät, toukat, kotelot, seitit ja kuolleet hyönteiset tuotteissa, pakkauksissa, seinissä tai koneissa ovat merkkejä tuholaisista ja viimeistään tällöin kannattaa tarkistaa käytössä olevien torjuntakeinojen riittävyys.

Hävittäminen

Jos tuholaisia havaitaan, pyritään selvittämään ongelman laatu ja laajuus eli se, mitä tuholaisia on, miten ne ovat päässeet elintarvikehuoneistoon ja miten laajalle ne ovat levinneet.

Lentäviä hyönteisiä voidaan torjua sähköisillä loukuilla. Hiiriä torjutaan loukuilla ja syöttilaatikoilla ja rottia syöttilaatikoilla. Jyrsijöiden, lintujen, turkiskuoriaisten ja torakoiden torjunnassa on hyvä pyytää ammattiapua. Rottien hävittämiseen tarkoitetut jyrsijämyrkyt ovat sallittuja vain ammattilaisten käytössä. Saastuneet tavarat tulee hävittää ja puhtaalta vaikuttavat tuotteet voi pakastaa siltä varalta, etteivät elintarviketuholaiset pääse lisääntymään siellä. Kuivaelintarvikkeet, myös avaamattomat pakkaukset, pitää tarkastaa tuholaisten varalta. Esimerkiksi kaapit, joista on löytynyt tuholaisia, tulee tyhjentää ja huoneisto pitää puhdistaa huolellisesti.

Tuhoeläintorjunta on toimijan omalla vastuulla, mutta kunnan terveysviranomaisilta ja ympäristöterveydenhuollosta voi saada apua tuhoeläinten tunnistamiseen ja yksityisen sektorin ammattilaisilta saa apua niiden torjuntaan.

Sivu on viimeksi päivitetty 7.9.2021