Tuotantoeläimet

Kotieläinten, tarhatun riistan, siipikarjan ja jäniseläinten, joiden lihaa käytetään elintarvikkeena, kasvatus on alkutuotantoa. Kotieläimillä tarkoitetaan nautaeläimiä, sikoja, lampaita ja vuohia sekä kotieläiminä pidettäviä kavioeläimiä. Jäniseläimillä tarkoitetaan tuotantokaneja. Lihantuotantoeläimiin kuuluvat pääsääntöisesti myös hevoset, mutta tietyin ehdoin hevonen voidaan sulkea pois elintarvikeketjusta, eikä hevosen pitämistä tällöin katsota alkutuotannoksi. Alkutuotannon piiriin kuuluu tuotantoeläinten kuljetus tuotantotilalta toiselle ja kuljetus teurastamoon tai pienteurastamoon. Alkutuotantoa ei ole eläinten kasvattaminen pelkästään omassa yksityistaloudessa tapahtuvaa kulutusta varten. Alkutuotantoon ei myöskään kuulu teurastaminen eikä sen jälkeen tapahtuva lihan jalostaminen.

Ketjuinformaatio

Elintarvikehygieniasta annetun lainsäädännön vaatimusten mukaan tilalta tulee toimittaa eläimiä ja niiden tuotantoa koskevia tietoja teurastamoon, pienteurastamoon tai poroteurastamoon silloin, kun tilalta lähetetään eläimiä teurastettavaksi. Vaatimukset ovat voimassa kaikille teurastettaville eläimille. Linkki Eviran ohjeeseen teurastettavia eläimiä koskevasta ketjuinformaatiosta löytyy oikean palkin lisätiedoista.

Omavalvonta

Alkutuotannon toimijoiden edellytetään kuvaavan omavalvonnassaan toiminnan kannalta keskeiset menettelytavat. Luettelo seikoista, jotka on kuvattava, on alkutuotantoasetuksen liitteen 2 luvussa 1. Alkutuottajilta ei vaadita omavalvonnan kirjauksia eli kaikista kuvattujen toimintojen toteuttamisista ei tarvitse pitää kirjaa. Kirjanpito vaaditaan vain niistä seikoista, jotka on lueteltu alkutuotantoasetuksen liitteessä 1.

Jos tilalla on esimerkiksi laatujärjestelmä, sen omavalvontakuvaus riittää alkutuotantoasetuksessa tarkoitetuksi omavalvonnan kuvaukseksi, silloin kun siihen sisältyy asetuksen 4 §:ssä mainitut seikat. Omavalvonnan kuvauksessa voidaan käyttää apuna myös elinkeinon laatimia hyvän toimintatavan oppaita.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 29.10.2018