Hinnasto

Siementavaran tarkastuksista ja laboratoriotutkimuksista peritään maksuja. Ruokaviraston  kooste siementarkastukseen kohdistuvista Ruokaviraston julkisoikeudellisista maksuista sekä Eviran liiketaloudellisista hinnoista.Julkisoikeudelliset maksut on julkaistu MMM:n
asetuksen 1146/2018 liitteenä.

Hinnastokooste (pdf)