Pakkaamotoiminta

Siementen ja siemenperunan pakkaaminen on luvanvaraista toimintaa. Pakkaamon on haettava toiminnalleen lupa Ruokaviraston siemenyksiköltä.

Pakkaamolla tulee olla käytettävissä tarpeelliset ja riittävät toimitilat, varastot, laitteistot sekä osaaminen kylvösiemenerien muodostamiseksi ja saattamiseksi markkinointikelpoiseksi.

Pakkaaja hakee lupaa kirjallisesti siemenyksiköstä saatavalla lomakkeella. Pakkaamo esittää hakemuksessa siementen hankintaa, käsittelyä ja varastointia sekä muuta toimintaa koskevat selvitykset sekä yhteystiedot.

Siemenyksikkö tekee katselmuksen ennen pakkaamoluvan myöntämistä hakijan toimitiloihin. Katselmuksen tarkoituksena on selvittää täyttyvätkö luvan edellytykset. Jos edellytykset täyttyvät, katselmoija ehdottaa luvan myöntämistä. Jos katselmuksessa havaitaan puutteita, katselmoija antaa korjausehdotukset ja korjausten jälkeen tehdään uusintakatselmus. Pakkaamon henkilökunnan ammattitaidon siemenyksikkö testaa erillisellä kokeella ennen luvan myöntämistä. Siemenyksikkö järjestää ennen katselmuksia koulutuksia pakkaamoiden vastuuhenkilöille ja koko henkilökunnalle. Lopullisen päätöksen luvan myöntämisestä tekee siemenyksikkö.

Vain luvan saaneet pakkaamot saavat valmistaa ja tarkastuttaa sertifioitavia ja hyväksyttyjä siemeneriä ja vain sertifioituja ja hyväksyttyjä eri saa markkinoida kylvösiemeneksi.

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 25.9.2019