* uusiutuvan energian tuo­tanto ja/tai jakelu, uudet laitokset joissakin tapauksissa 30 %.
** maataloustuotteiden jalostus (jalostuksen tuloksena saatava tuote on myös maataloustuote).
 

Tukialueet, joihin taulukossa viitataan (TEM)

Yritysten kokoluokat

  • Mikroyritys: alle 10 työntekijää ja liikevaihto tai tase alle 2 miljoonaa euroa
  • Pienyritys: alle 50 työntekijää ja liikevaihto tai tase alle 10 miljoonaa euroa
  • Keskisuuri yritys: 50–249 työntekijää ja liikevaihto alle 50 miljoonaa euroa tai tase alle 43 miljoonaa euroa
  • Pk-yritys: alle 250 työntekijää. Lisätietoa pk-yrityksen määritelmästä EU-komission oppaassa.
  • Suuryritys: vähintään 250 työntekijää tai liikevaihto yli 50 miljoonaa euroa tai tase yli 43 miljoonaa euroa.

Investoinnin toteutettavuustutkimus

Jos suunnittelet investointia, voit saada tukea sen edellytysten ja toteuttamisen selvittämiseen. Tuki on tarkoitettu asiantuntijapalveluiden hankintaan. Toteutettavuustutkimukseen myönnetty tuki ei edellytä investoinnin toteuttamista. Selvityshän voi päätyä lopputulokseen, että investoinnin toteuttaminen ei ole järkevää.

Toteutettavuustutkimuksella voit selvittää esimerkiksi, onko tarkoituksenmukaisempaa hankkia valmis tuotantorakennus sen sijaan, että rakentaisit uuden. Samoin voidaan selvittää, olisiko taloudellisempaa hankkia koneita käytettynä.

Toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää tukea ensiasteen jalostusyrityksille 40 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista. Muille yrityksille toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää de minimis -tukena 50 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista.

Muista tiedotusvelvollisuus: julisteet ja kyltit

Jos julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 50 000 euroa, sijoita hankkeen toteuttamisen ajaksi toimea ja sille saatavaa EU-tukea esittelevä A3-kokoinen juliste näkyvälle paikalle: investoinnin yhteyteen, rakennuskohteeseen tai toimitiloihin. Riittää, että juliste on paikallaan hankkeen toteuttamisen ajan.

Jos kyseessä on investointi, jonka julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 500 000 euroa ja joka käsittää fyysisen kohteen hankinnan tai infrastruktuurin tai rakennushankkeen rahoittamisen, aseta näkyvälle paikalle pysyvä tiedotuskyltti. Kyltin tulee olla paikallaan viisi vuotta viimeisen maksun saamisesta.

Lisätietoa julisteista ja kylteistä maaseutu.fi-sivustolla.