Metsänviljelyaineiston EU:n sisämarkkinakauppa

Sisämarkkinakauppa on Suomen ja toisen EU-maan välillä tapahtuvaa tuontia tai vientiä.  Sisämarkkinakaupassa siemenet ja taimet liikkuvat maiden välillä vapaasti.

Metsänviljelyaineiston vienti toiseen EU-maahan

  • Metsänviljelyaineiston toimittajan on ilmoitettava myydystä erästä Ruokavirastolle.
  • Ilmoitus tehdään MEVI-tietojärjestelmässä, joka on metsänviljelyaineiston sähköinen asiointipalvelu. 
  • Ruokavirasto tekee ilmoituksen perusteella tietolomakkeen, joka on toimitettava vastaanottajamaan viranomaisille viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun toimittaja on lähettänyt metsänviljelyaineiston.

Metsänviljelyaineiston tuonti toisesta EU-maasta

  • Ruokavirasto saa tiedon toisista jäsenmaista Suomeen tuodusta aineistosta tietolomakkeella. Tiedot tallennetaan MEVI-tietojärjestelmään, josta aineiston vastaanottaja voi niitä tarkastella. 
Sivu on viimeksi päivitetty 27.2.2020