Neuvonta

Sisämarkkinakauppa ja vienti EU:n ulkopuolelle

Tarkastuseläinlääkäreiden käyttäjätunnusten varmentaminen (Traces NT)

  • Ylitarkastaja Kirsi Hartikainen, 050 365 9508, VientiTraces@ruokavirasto.fi (Vienti EU:n ulkopuolelle)
  • Ylitarkastaja Asta Komulainen, 0503318027, vientiTraces@ruokavirasto.fi (Vienti EU:n ulkopuolelle)
  • Ylitarkastaja Ulla Ollila, 050 563 4190, VientiTraces@ruokavirasto.fi (Vienti EU:n ulkopuolelle)

Taloudellisten toimijoiden ja virkaeläinlääkäreiden (Traces NT-tunnukset) rekisteröinti

Sisämarkkinakaupan todistusten laatiminen

Kunnaneläinlääkäreiden ja toimijoiden tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä läänineläinlääkäreihin.

EU:n ulkopuolelle suuntautuvaan vientiin liittyvät kysymykset

  • VientiTraces@ruokavirasto.fi

Tuonti EU:n ulkopuolisista maista 

Käyttäjien rekisteröinti ja ongelmatilanteet

  • Helsingin sataman eläinlääkinnällinen rajatarkastusasema, 040 744 0771, marko.saarikoski@ruokavirasto.fi 
Sivu on viimeksi päivitetty 17.1.2022