Neuvonta

Sisämarkkinakauppa ja vienti EU:n ulkopuolelle

Virkaeläinlääkäreiden rekisteröinti 

 • Ylitarkastaja Nina Aalto, 040 489 3322, nina.aalto@ruokavirasto.fi
 • Ylitarkastaja Virva Valle, 040 489 3359, virva.valle@ruokavirasto.fi
 • Tarkastaja Kirsi Hartikainen, 050 365 9508, VientiTraces@ruokavirasto.fi (Vienti EU:n ulkopuolelle)

Taloudellisten toimijoiden rekisteröinti

 • läänineläinlääkärit / länsveterinärerna varmentavat ne toimijat, jotka suunnittelevat eläinten vientiä

 • Ylitarkastaja Virva Valle, 040 489 3359, virva.valle@ruokavirasto.fi
 • Ylitarkastaja Nina Aalto, 040 489 3322, nina.aalto@ruokavirasto.fi

Sisämarkkinakaupan todistusten laatiminen

Kunnaneläinlääkäreiden ja toimijoiden tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä läänineläinlääkäreihin.

 • läänineläinlääkärit, katso lista yllä
 • Ylitarkastaja Nina Aalto, 040 489 3322, nina.aalto@ruokavirasto.fi
 • Ylitarkastaja Virva Valle, 040 489 3359, virva.valle@ruokavirasto.fi

EU:n ulkopuolelle suuntautuvaan vientiin liittyvät kysymykset

 • Tarkastaja Kirsi Hartikainen, 050 365 9508, VientiTraces@ruokavirasto.fi 

Tuonti EU:n ulkopuolisista maista 

Käyttäjien rekisteröinti ja ongelmatilanteet

 • Helsingin sataman eläinlääkinnällinen rajatarkastusasema, 040 744 0771, marko.saarikoski@ruokavirasto.fi