Neuvonta

Sisämarkkinakauppa ja vienti EU:n ulkopuolelle

Virkaeläinlääkäreiden rekisteröinti 

  • Ylitarkastaja Jaana Vuolle, 050 516 2443, jaana.vuolle@ruokavirasto.fi
  • Ylitarkastaja Virva Valle, 040 489 3359, virva.valle@ruokavirasto.fi
  • Tarkastaja Kirsi Hartikainen, 050 365 9508, VientiTraces@ruokavirasto.fi (Vienti EU:n ulkopuolelle)
  • Ylitarkastaja Ulla Ollila, 050 563 4190, VientiTraces@ruokavirasto.fi (Vienti EU:n ulkopuolelle)

Taloudellisten toimijoiden rekisteröinti

Sisämarkkinakaupan todistusten laatiminen

Kunnaneläinlääkäreiden ja toimijoiden tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä läänineläinlääkäreihin.

  • läänineläinlääkärit, katso lista yllä
  • Ylitarkastaja Jaana Vuolle, 050 516 2443, jaana.vuolle@ruokavirasto.fi
  • Ylitarkastaja Virva Valle, 040 489 3359, virva.valle@ruokavirasto.fi

EU:n ulkopuolelle suuntautuvaan vientiin liittyvät kysymykset

  • Tarkastaja Kirsi Hartikainen, 050 365 9508, VientiTraces@ruokavirasto.fi
  • Ylitarkastaja Ulla Ollila, 050 563 4190, VientiTraces@ruokavirasto.fi

Tuonti EU:n ulkopuolisista maista 

Käyttäjien rekisteröinti ja ongelmatilanteet

  • Helsingin sataman eläinlääkinnällinen rajatarkastusasema, 040 744 0771, marko.saarikoski@ruokavirasto.fi 
Sivu on viimeksi päivitetty 7.1.2021