TRACES-harjoitusohjelma toimijoille

TRACES-ohjelman harjoittelu

TRACES-ohjelmaan voi tutustua omatoimisesti internetissä, sillä komissio on laatinut testiohjelman TRACES NT:sta. TRACES NT:n testiohjelmaa varten tarvitset omat TRACES NT-tunnukset.

Harjoitusohjelman tunnukset TRACES NT:ssä

Traces NT:n harjoitusohjelma

Sisämarkkinakaupan ja viennin toimijoiden harjoitustunnukset:

Sähköpostiosoite Salasana

EOXX.FR@ec-traces.eu

(XX = 26-30, jolloin käyttäjätunnus on esim. EO26.FR@ec-traces.eu)

Welovetnt2021.5

Kuljetusyritykset:

Sähköpostiosoite Salasana

EOXX.FR@ec-traces.eu

(XX = 36-40, jolloin käyttäjätunnus on esim. EO36.FR@ec-traces.eu)

Welovetnt2021.5

Harjoitusohjelman tunnukset TRACES Classicissa

EU:n ulkopuolisista maista tuontia harjoittavien toimijoiden harjoitustunnukset:

Economic Operator

Sähköpostiosoite Salasana
EOXX.FI@traces-cbt.net EOXX.FI

Transitair

Sähköposti Salasana
TRANSITAIRXX.FI@traces-cbt.net TRANSITAIRXX.FI

XX = 1 - 20 jolloin vastaavasti salasanassa käytetään XX sijaan lukuja 1 - 20, eli

esimerkiksi jos valitset

Sähköpostiosoitteeksi: EO03.FI@traces-cbt.net, on 
Salasana: EO03.FI tai

jos valitset

Sähköpostiosoitteeksi: TRANSITAIR15.FI@traces-cbt.net, on 
Salasana: TRANSITAIR15.FI 

Sivu on viimeksi päivitetty 14.1.2022