Usein kysyttyä kasvinterveys-Tracesista

Onko kasvinterveydelliseen tuloasiakirjaan (CHED-PP) pakko ilmoittaa kasvinterveystodistuksen numero?

Mikäli tuot istutettavaksi tarkoitettuja kasveja tai puutavaraa muualta kuin Venäjältä, tulee sinun lisätä kasvinterveystodistuksen numero ja skannata kasvinterveystodistus CHEDin liitteeksi. Tämä nopeuttaa tuontiprosessia, ja saat tavaran nopeammin käyttöön.

Mikäli tuot kasvinterveystodistusta vaativaa pyöreää puuta tai puutuotteita (hake, sahatavara, paneeli, jne.) Venäjältä ja kuulut jaksotullauksen piiriin, riittää CHEDillä jaksotullauksen numero ja jakson aloituspäivämäärä. Rajalla on ilmoitettava Arexin antama MRN- ja TracesNT:n antamat CHED-numerot.

Onko kasvinterveydelliseen tuloasiakirjaan (CHED-PP) pakko ilmoittaa käytetyn kuljetusvälineen tunnus (esim. auton rekisterinumero)?

Toistaiseksi kyllä. Komission antaman tiedon mukaan pakollisuus poistuu viimeistään 14.12.2019.

Onko kasvinterveydelliseen tuloasiakirjaan (CHED-PP) pakko ilmoittaa purkupaikka tai paikka, jossa tuontierä mahdollisesti tarkastetaan?

Kyllä. Yritys voi pyytää tuontierän siirtoa rajatarkastusasemalta määränpäähän eli viralliseen valvontapisteeseen. Suomessa näin toimitaankin suurimmaksi osaksi. Viranomainen kuitenkin päättää mitkä erät ohjataan tarkastukseen ja tapahtuuko tarkastus rajatarkastusasemalla vai määränpäässä.

Voiko kasvinterveydellisen tuloasiakirjan (CHED-PP) tehdä etukäteen?

Kyllä voi. CHEDejä voi kloonata jo lähetetyistä CHEDeistä, jolloin kaikkea tietoa ei tarvitse aina täyttää uudestaan. CHEDin voi myös jättää luonnostilaan, jolloin sitä voi tarvittaessa täydentää. On siis mahdollista tehdä kerralla paljon CHEDejä, joita validoi eli hyväksyy tuontierien saapumisen mukaan. Validoinnin jälkeen tietoja ei enää pääse muuttamaan, koska CHED on viranomaisten käsittelyssä.

Kuinka kauan etukäteen kasvinterveydellinen tuloasiakirja (CHED-PP) tulee olla tehtynä?

Lainsäädännön mukaan CHED on tehtävä viimeistään 4 h ennen tuontierän saapumista rajalle. Käytännössä riittää, että CHED on tehtynä viimeistään siinä vaiheessa, kun erä on rajalla. Mitä aikaisemmassa vaiheessa CHED on täytetty, sitä nopeammin tuontiprosessi voi edetä ja kasvintarkastajat tehdä mahdollisen tuontierään kohdistuvan kasvintarkastuksen.

Mikä on kasvinterveydellisen tuloasiakirjan (CHED-PP) ja kasvinterveystodistuksen suhde?

CHED-PP on toimijan antama kasvinterveydellinen tuloasiakirja, joka kasvinterveystodistusta vaativilta eriltä on tuonnin edellytys 14.12.2019 alkaen. Kasvinterveystodistus on lähettäjämaan viranomaisen antama todistus siitä, että erä täyttää sille asetetut kasvinterveysvaatimukset.

Onko olemassa testiympäristöä, jossa voi harjoitella järjestelmän käyttöä?       

Suomessa käyttöönotto on toteutettu ilman testiympäristön käyttöä, ja käyttäjät ovat kokeneet järjestelmän helppokäyttöiseksi. Mikäli koette, että ohjeemme ovat puutteellisia tai lisäohjeita tarvitaan, niin otattehan yhteyttä kasvinterveys.traces@ruokavirasto.fi.

Voiko Traces-järjestelmää käyttää EU:n ulkopuolella?

Kyllä voi. Järjestelmää voi käyttää useilla kielillä ympäri maailmaa. Kieli valitaan omista asetuksista. Lähettävä yritys ja vastaanottava viranomainen voivat lukea järjestelmää omalla kielellään.

Onko Tracesia mahdollista käyttää ainoastaan internet-selaimella?

Toistaiseksi kyllä. Komissio ei ole avannut järjestelmän rajapintaa, joka mahdollistaisi suoran integroinnin yritysten tai viranomaisten omiin järjestelmiin.

Neuvonta ja ohjeistus

Pyydämme ystävällisesti osoittamaan Traces-järjestelmään liittyvät kysymykset ja palautteen osoitteeseen: kasvinterveys.traces@ruokavirasto.fi.