Usein kysyttyä kasvinterveys-Tracesista

CHED-PP:hen eli kasvinterveydelliseen tuloasiakirjaan liittyvät kysymykset

Onko kasvinterveydelliseen tuloasiakirjaan (CHED-PP) pakko ilmoittaa kasvinterveystodistuksen numero?

Mikäli tuot istutettavaksi tarkoitettuja kasveja tai puutavaraa muualta kuin Venäjältä, tulee sinun lisätä kasvinterveystodistuksen numero ja skannata kasvinterveystodistus CHEDin liitteeksi. Tämä nopeuttaa tuontiprosessia, ja saat tavaran nopeammin käyttöön.

Mikäli tuot kasvinterveystodistusta vaativaa pyöreää puuta tai puutuotteita (hake, sahatavara, paneeli, jne.) Venäjältä ja kuulut jaksotullauksen piiriin, riittää CHEDillä jaksotullauksen numero ja jakson aloituspäivämäärä. Rajalla on ilmoitettava Arexin antama MRN- ja TracesNT:n antamat CHED-numerot. Huomioithan, että kuun lopussa tehdyt CHEDit seuraavalle kuukaudelle pitää ilmoittaa seuraavan kuun jaksotullausnumerolla mutta edellisen kuukauden päivämäärällä, koska kohdan päivämäärä ei voi olla tulevaisuudessa.

Onko kasvinterveydelliseen tuloasiakirjaan (CHED-PP) pakko ilmoittaa käytetyn kuljetusvälineen tunnus (esim. auton rekisterinumero)?

Toistaiseksi kyllä. Komission antaman tiedon mukaan pakollisuus poistuu viimeistään 14.12.2019.

Onko kasvinterveydelliseen tuloasiakirjaan (CHED-PP) pakko ilmoittaa purkupaikka tai paikka, jossa tuontierä mahdollisesti tarkastetaan?

Kyllä. Suomessa suurin osa tarkastukseen ohjatuista eristä tarkastetaan purkupaikalla (virallinen valvontapiste. Viranomainen kuitenkin päättää mitkä erät ohjataan tarkastukseen ja tapahtuuko tarkastus rajatarkastusasemalla vai määränpäässä. Tämän vuoksi yritys täyttää CHEDin Tarkoitus-kohtaan I.23. Sisämarkkinoille. Mikäli tarkastuspaikkaa ei löydy järjestelmästä, voit hakea sitä yrityksellesi Ruokaviraston verkkosivuilla (Hakemus kasvien valvontapisteeksi).

Voiko kasvinterveydellisen tuloasiakirjan (CHED-PP) tehdä etukäteen?

Kyllä voi. CHEDejä voi kloonata jo lähetetyistä CHEDeistä, jolloin kaikkea tietoa ei tarvitse aina täyttää uudestaan. CHEDin voi myös jättää luonnostilaan, jolloin sitä voi tarvittaessa täydentää. On siis mahdollista tehdä kerralla paljon CHEDejä, joita validoi eli hyväksyy tuontierien saapumisen mukaan. Validoinnin jälkeen tietoja ei enää pääse muuttamaan, koska CHED on viranomaisten käsittelyssä.

Kuinka kauan etukäteen kasvinterveydellinen tuloasiakirja (CHED-PP) tulee olla tehtynä?

Lainsäädännön mukaan CHED on tehtävä viimeistään 4 h ennen tuontierän saapumista rajalle. Käytännössä riittää, että CHED on tehtynä viimeistään siinä vaiheessa, kun erä on rajalla. Mitä aikaisemmassa vaiheessa CHED on täytetty, sitä nopeammin tuontiprosessi voi edetä ja kasvintarkastajat tehdä mahdollisen tuontierään kohdistuvan kasvintarkastuksen.

Lähetin CHEDin vahingossa. Miten saan sen poistettua?

Ei huolta. Voit tehdä jo lähetetystä CHEDistä korvaavan ilmoituksen ja tarkentaa/muuttaa tietoja sinne.

Lähettämälläni CHEDillä on väärää tietoa. Miten saan tiedot muutettua?

Tietojen täyttämisessä kannattaa olla tarkkana ja tallentaa CHED luonnoksena niin pitkään kuin mahdollista. Kun saat tuontierästä tarkempaa tietoa voit täydentää luonnoksen ja lähettää sen viranomaiselle. Mikäli olet jo lähettänyt CHEDin ja haluat muuttaa antamiasi tietoja, tulee sinun luoda korvaava CHED ja muuttaa tietoja sinne.

Olen puun ja puutavaran maahantuoja. CHED-PP:n OSA I kohdassa I.31. Tavarat tuotetyyppi-listasta ei löydy selkeästi puutavaraa, haketta tai pyöreää puuta. Minkä tuotetyypin valitsen?                     

  • Hakkeet: Kasvituotteet (muut)
  • Pöly: Kasvituotteet (muut)
  • Puru: Kasvituotteet (muut)
  • Kuori: Plant product (bark)
  • Pintalauta/Sekalainen jätepuu: Kasvituotteet (muut)
  • Pyöreä puu (kuidut tukit): Kasvituotteet (muut)
  • Sahatavara: Plant products (sawn wood)

Näenkö Tracesissa onko viranomainen jo hyväksynyt tuontierän?

Kun menet Tracesissa kohtaan Todistukset – CHED ja haet kyseisen tuontierän hakukentästä CHED-numeroa käyttämällä, näkyy oikeassa reunassa kohta ”Tila”. Kun olet lähettänyt CHEDin, tila on Uusi (sininen väri). Kun Tullin tehnyt asiakirjatarkastuksen ja hyväksynyt CHEDin, tila on Validoitu (vihreä väri). Mikäli tuontierä hylätään, tilana on Hylätty (punainen väri).

Junassa voi olla 50 vaunua, joilla kaikilla on oma kasvinterveystodistus. Samoin samassa autossa voi olla kaksi kasvinterveystodistuksellista erää. Voinko tehdä vain yhden CHEDin kuljetusvälinettä kohden?

Et voi. Kasvinterveydellinen tuloilmoitus eli CHED on kasvinterveystodistuskohtainen, joten jokaista junavaunua ja autossa jokaista kasvinterveystodistuksellista lähetystä kohden tulee tehdä oma CHED.

Mikä yritys merkitään lähettäjäksi, kun kauppoja on ketjutettu?

Kasvinterveydellisen tuloilmoituksen eli CHED-PP:n kohdassa I.1. Lähettäjä/viejä = Sama EU:n ulkopuolisessa maassa sijaitseva yritys, joka on merkitty lähettäjäksi kasvinterveysterveystodistuksessa.

Traces-tunnuksiin ja rooleihin liittyvät kysymykset

Tuon puutavaraa tai pyöreää puuta. Traces-järjestelmässä yritykseni kohdalla lukee Toiminnot kohdassa ”Taimiviljely (PLANTS)” tai ”Kasvien juurrutus (PLANTS)”. Pitäisikö minun valita/pyytää puutuotteiden tuonti (FLEGT) toimintoa yritykselleni?

Ehdottomasti ei. FLEGT-lupajärjestelmä koskee VPA-maista tuontia (tällä hetkellä ainoastaan Indonesia). Lisätietoa löydät Flegt-lupajärjestelmän sivuilta. PLANTS toiminto koskee kasvinterveyslainsäädännön mukaisia toimijoita ja heidän tuomiaan tuotteita, kuten esimerkiksi männyn (Pinus Sylvestris) ja kuusen (Picea abies) pyöreä puu tai sahatavara. Mikäli rooli on haettu ja saatu aiheettomasti, roolin poistoa voi pyytää Ruokavirastosta.

Olen hakenut tunnuksia mutta en ole saanut asiasta viestiä enkä pääse järjestelmään. Mitä minun pitäisi tehdä?                     

Yrityksen Traces-pääkäyttäjä hyväksyy yrityksen muut käyttäjät Traces-käyttäjiksi. Ole ensisijaisessa yhteydessä oman yrityksesi Traces-pääkäyttäjään ja kysy asiasta lisätietoa. Mikäli olet yrityksesi pääkäyttäjä, eli haet ensimmäisenä yrityksellesi Traces-käyttöoikeutta, niin ota yhteyttä Ruokavirastoon.

Yritykseni löytyy Traces-järjestelmästä mutta sille ei ole Vastuussa lastista (RFL) roolia. Miten haen uusi rooleja järjestelmässä?

Uusia rooleja haetaan samoin kuin ensimmäistä roolia. Tällöin ei tarvitse kuitenkaan enää hakea EU Login-järjestelmään tunnuksia vaan haetaan uutta roolia suoraan Tracesissa.      

Muut kysymykset

Mikä on kasvinterveydellisen tuloasiakirjan (CHED-PP) ja kasvinterveystodistuksen suhde?

CHED-PP on toimijan antama kasvinterveydellinen tuloasiakirja, joka kasvinterveystodistusta vaativilta eriltä on tuonnin edellytys 14.12.2019 alkaen. Kasvinterveystodistus on lähettäjämaan viranomaisen antama todistus siitä, että erä täyttää sille asetetut kasvinterveysvaatimukset.

Onko olemassa testiympäristöä, jossa voi harjoitella järjestelmän käyttöä?       

Suomessa käyttöönotto on toteutettu ilman testiympäristön käyttöä, ja käyttäjät ovat kokeneet järjestelmän helppokäyttöiseksi. Mikäli koette, että ohjeemme ovat puutteellisia tai lisäohjeita tarvitaan, niin otattehan yhteyttä kasvinterveys.traces@ruokavirasto.fi.

Voiko Traces-järjestelmää käyttää EU:n ulkopuolella?

Kyllä voi. Järjestelmää voi käyttää useilla kielillä ympäri maailmaa. Kieli valitaan omista asetuksista. Lähettävä yritys ja vastaanottava viranomainen voivat lukea järjestelmää omalla kielellään. Tällä hetkellä Tracesia ei kuitenkaan pysty käyttämään kyrillisillä aakkosilla, eli venäjäksi.

Onko Tracesia mahdollista käyttää ainoastaan internet-selaimella?

Toistaiseksi kyllä. Komissio ei ole avannut järjestelmän rajapintaa, joka mahdollistaisi suoran integroinnin yritysten tai viranomaisten omiin järjestelmiin.

Onko Traces-järjestelmälle varamenettelyä, jos ohjelma ei toimi? Tuontierät eivät voi jäädä rajalle odottelemaan, koska se on kallista.

Koska ohjelma on selainpohjainen niin verkkoyhteyden löytyessä ohjelma toimii. Ohjelman toimiminen kannattaa turvata käyttämällä selaimena Chromea. Traces on osa komission ylläpitämää IMSOC-järjestelmää, joka sisältää myös muiden sektoreiden ilmoitus- ja hälytysjärjestelmät. Mikäli EU:n laajuinen IMSOC-järjestelmän käyttöhäiriö tapahtuisi, niin käyttäisimme asian laajuuden huomioiden tapauskohtaista harkintaa ja tiedottaisimme toimintamallista verkkosivuillamme ja sosiaalisessa mediassa.

Neuvonta ja ohjeistus

Pyydämme ystävällisesti osoittamaan Traces-järjestelmään liittyvät kysymykset ja palautteen osoitteeseen: kasvinterveys.traces@ruokavirasto.fi.