Ajankohtaista

Ihmisten liikkumisesta rajan yli vastaa rajavartiolaitos varmistathan kuljettajan kulkemisen Vaalimaalla rajavartiolaitokselta.

Varmistathan ajankohtaiset ehdot koskien mm. kuljetusajoneuvoja myös Tullista

21.4.2021 astuu voimaan EU:n uusi eläinterveyssäännöstö ja mm. terveystodistusmalleihin tulee muutoksia.

Eläintautiehdot EU:n ulkopuolisista maista tapahtuvalle tuonnille (ei koske oman lemmikin siirtoa), eläinterveyssäännöstön osa V: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429

oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2016/429 

Siirtymäaika: Eläinterveystodistuksessa (ei koske oman lemmikin siirtoa) on siirtymäaika 15.1.2022 saakka. Siihen mennessä allekirjoitetut todistukset eläimille ja eläinperäisille tuotteille voivat olla ns. vanhanmallisia.

Eläinterveyssäännöstön nojalla annetut elävien eläinten, sukusolujen ja eläinperäisten elintarvikkeiden tarkat tuontiehdot: Komission delegoitu asetus (EU) 2020/692 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten unioniin saapumista ja saapumisen jälkeisiä siirtoja ja käsittelyä koskevien sääntöjen osalta

oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2020/692 

Uudet tuonnissa käytettävät todistusmallit
eläinperäisille elintarvikkeille: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2235 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/429 ja (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse eläinterveystodistusten malleista, virallisten todistusten malleista ja yhdistettyjen eläinterveys- ja virallisten todistusten malleista tiettyjen eläinten ja tavaroiden luokkien lähetysten unioniin tuloa ja unionin sisällä tapahtuvia siirtoja varten, tällaisia todistuksia koskevasta virallisesta sertifioinnista sekä asetuksen (EY) N:o 599/2004, täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 636/2014 ja (EU) 2019/628, direktiivin 98/68/EY ja päätösten 2000/572/EY, 2003/779/EY ja 2007/240/EY kumoamisesta

eläville maaeläimille ja niiden sukusoluille: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/403 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/429 ja (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse eläinterveystodistusten malleista sekä yhdistettyjen eläinterveys- ja virallisten todistusten malleista tiettyjen maaeläinluokkien ja niiden sukusolujen ja alkioiden lähetysten unioniin tuloa ja jäsenvaltioiden välillä tapahtuvia siirtoja varten, tällaisia todistuksia koskevasta virallisesta sertifioinnista sekä päätöksen 2010/470/EU kumoamisesta

vesieläimille ja niiden sukusoluille: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2236  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/429 ja (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse eläinterveystodistusten malleista vesieläinten ja tiettyjen vesieläimistä saatavien eläinperäisten tuotteiden lähetysten unioniin tuloa ja unionin sisällä tapahtuvia siirtoja varten, tällaisia todistuksia koskevasta virallisesta sertifioinnista

oikaisu komission täyttöönpanoasetukseen (EU) 2020/2236 

Elävien eläinten, sukusolujen ja alkioiden sekä eläinperäisten elintarvikkeiden tuontiin sallitut EU:n ulkopuolisten maiden uudet listat:
maalistat eläinterveysehtojen nojalla: 
komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/404  sellaisten kolmansien maiden, alueiden tai niiden vyöhykkeiden luetteloiden vahvistamisesta, joista eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden saapuminen unioniin on sallittua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 mukaisesti

maalistat eläinperäisille elintarvikkeille kansanterveyttä koskevien ehtojen nojalla: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/405   niiden kolmansien maiden tai kolmansien maiden alueiden luetteloista, joista tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden tulo unioniin on sallittua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti

Ukraina on lisätty asetuksen 798/2008 luetteloon maista, joista siipikarjatuotteita saa tuoda liitteessä lueteltujen ehtojen mukaisesti Liite 

Vuosaaren rajatarkastusasema

Sataman rajatarkastukset tehdään 3.3.2021 alkaen osoitteessa Seilorinkatu 13, 00980 Helsinki. Rakennuksen tunnus on V28 ja se sijaitsee Tullin rakennuksen vieressä. Rajatarkastuksen puhelinnumero (0401467551) ja sähköpostiosoite (rajatarkastus@ruokavirasto.fi) säilyvät ennallaan.

VAALIMAAN ELÄINLÄÄKINNÄLLISEN RAJATARKASTUSASEMAN AUKIOLOAJAT

Vaalimaan eläinlääkinnällisellä rajatarkastusasemalla  suoritetaan rajatarkastuksia maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 9.00–14.45.

Eläinlääkinnällinen rajatarkastus tulee sopia aina etukäteen vaalimaa@ruokavirasto.fi ja rajatarkastukseen tulee saapua vasta kun rajatarkastuksen ajankohdan on hyväksynyt tarkastuksista vastaava rajaeläinlääkäri sähköpostikirjeessään.

HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN Eläinlääkinnällinen rajatarkastusasema

Rajatarkastusasema on avoinna sopimuksen mukaan maanantaista perjantaihin klo 8:00 - 15:45. Rajaeläinlääkäri ei ole paikalla koko aikaa, joten sovi rajatarkastuksista on AINA etukäteen rajaeläinlääkärin kanssa sähköpostitse lentoasema@ruokavirasto.fi

LENTOTEITSE TULEVAT ELÄIMET

Tuontieläimet (muut, kuin omistajan kanssa matkustavat) tultava Helsinki-Vantaan lentoasemalle aina RAHTINA, ei matkustamossa tai matkatavarana

Kaikki lentoyhtiöt eivät välttämättä ota eläimiä lentokoneeseen. Varmista aina lentoyhtiöltä onnistuuko eläimen kuljetus

 

Sivu on viimeksi päivitetty 7.1.2022