Koirien, kissojen ja frettien tuonti

Tällä sivulla käsitellään eläimen TUONTIA. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi:

 • Eläin matkustaa yksin, omistaja ei matkusta ollenkaan (esim. netin kautta tilatut eläimet)
 • Eläimet on tarkoitettu luovutettavaksi tai myytäväksi edelleen EU:ssa
 • Eri eläinlajien yksilöiden lukumäärä on enemmän kuin 5 eläintä
 • Eläimen ja omistajan matkustamisen välillä on yli 5 päivää

Tällöin vaaditaan muun muassa eläinlääkinnällinen rajatarkastus.

Jos matkustat oman lemmikkisi kanssa tai määritelmät eivät muuten sovi tilanteeseesi, siirry sivulle SIIRTO.

Tuontiehdot

Maahantuoja! Tutustu etukäteen uuden lain eläinten hyvinvoinnista (693/2023) asettamiin ehtoihin tuonnissa. löydät ne sivuiltamme

Tuonti on sallittua vain tietyistä maista. Mikäli alkuperämaa ei ole asetuksen 2021/404 liitteessä VIII, ei tuonti ole sallittua.

Suomeen voidaan tuoda eläimiä EU:n ulkopuolelta vain Helsinki-Vantaan lentoaseman tai Vaalimaan maantien rajatarkastusaseman kautta. 

HUOM! Katso sivun alalaidan laatikko, jos eläin saapuu Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta. 

1. Tunnistusmerkintä

Eläimellä tulee olla annettuna tunnistusmerkintä (mikrosiru tai ennen 3.7.2011 annettu selvästi luettavissa oleva tatuointi) ennen raivotautirokotuksen antamista.

Mikrosiruja koskevat tekniset vaatimukset

Mikrosirujen on

   • vastattava ISO 11784 -standardia ja sovellettava HDX- tai FDX-B-tekniikkaa; ja
   • voitava olla luettavissa ISO 11785 -standardin mukaisella lukulaitteella. 

2. Raivotautirokotus

Toimenpiteet raivotautirokotuksen jälkeen vaihtelevat, joten tarkasta, tuleeko eläimen alkuperämaasta tullessa olla raivotaudin vasta-ainetesti tehtynä!

 • Raivotautirokotus on annettu aikaisintaan 12 viikon iässä
 • Raivotautirokotuksen jälkeen tulee noudattaa

JOKO

  • Odotusaika 21 vrk, mikäli asetuksen 2021/404 liitteessä VIII, alkuperämaan kohdalla ei ole merkintää raivotaudin vasta-ainetutkimuksesta
  • Rokotuksen voimassaoloaika alkaa aikaisintaan 21 päivää ensimmäisestä rokotuksesta
  • Kaikki myöhemmät rokotukset on annettava edellisen rokotuksen voimassaoloaikana, tai muutoin rokotusohjelma on aloitettava uudelleen
  • Eläin on tässä tapauksessa vähintään 15 viikon ikäinen EU:n alueelle tullessaan

TAI

  • Raivotautivasta-ainetesti aikaisintaan 30 vrk rokotuksesta, mikäli asetuksen 2021/404 liitteessä VIII, lähtömaan kohdalla on merkintä "Raivotaudin vasta-ainetutkimus"
  • Vasta-ainenäyte tulee analysoida EU:n hyväksymässä laboratoriossa (EU-komissio, eng)
  • Testin tulos tulee olla 0,5 IU/ml tai suurempi
  • Näytteen ottamisen jälkeen odotusaika lähtömaassa on vähintään 3 kuukautta (lasketaan näytteenottopäivästä)
  • Raivotaudin vasta-ainetesti on voimassa yhtä kauan, kun raivotautirokotus pidetään voimassa.
  • Eläin on tässä tapauksessa vähintään 7 kuukauden ikäinen EU:n alueelle tullessaan

3. Ekinokokkilääkitys (vain koirat)

Ekinokokkoosilääkitys (Echinococcus multilocularis -loista vastaan) annetaan vähintään 1 ja enintään 2 vuorokautta (48-24 h) ennen koiran saapumista Suomeen (HUOM. aika lasketaan rajan ylityksestä, ei lähtöajasta). Lääkityksen voi antaa kuka tahansa eläinlääkäri ja se merkitään virka-eläinlääkärin myöntämään terveystodistukseen (ks. alla).

4. Virkaeläinlääkärin myöntämä EU-terveystodistus (sis. kliininen tarkastus)

Lemmikillä tulee olla alkuperämaan virkaeläinlääkärin myöntämä EU-mallinen terveystodistus tuontiin (malli CANIS-FELIS-FERRETS), ks. todistuspohja linkkipalkissa. Todistuksen myöntämiseen sisältyy virkaeläinlääkärin tekemä kliininen tarkastus 48 tunnin sisällä ennen matkaan lähtöä. Terveystodistus voidaan myöntää, kun kaikki siihen liittyvät toimenpiteet on suoritettu.

Terveystodistus on voimassa 10 päivää sen myöntämisestä. Todistuksen tulee olla alkuperäinen ja sen tulee olla eläimen mukana koko matkan ajan.

Suosittelemme vahvasti, että skannaus terveystodistuksesta ja muista dokumenteista lähetetään osoitteeseen lentoasema@ruokavirasto.fi hyvissä ajoin ennen kuin eläin lähtee matkaan, jotta voidaan varmistua, että kyseessä on oikea todistusmalli ja että tuontivaatimukset täyttyvät.

5. Muut ehdot

 • Vaatimukset eläimen lähtöpaikkalle:
  • Lähtöpaikkaan ei saa kohdistua raivotautitilanteesta johtuvia rajoittavia määräyksiä
  • Lähtöpaikalla tulee olla osoite
 • Tarkasta yleiset tuontiehdot
 • Tarkasta täältä lisävaatimukset Australiasta ja Malesiasta tuleville kissoille ja koirille.
 • Eläimen mukana oltava seuraavat dokumentit
  • Alkuperäiset rokotus- ja tunnistusmerkintäasiakirjat tai niiden oikeaksi todistetut kopiot (esim. rokotuskortti)
  • Mahdollinen raivotautivasta-ainetestin todistus alkuperäisenä tai oikeaksi todistettuna kopiona (ks. yllä, tarvitaanko eläimen alkuperämaasta tullessa)
  • Virkaeläinlääkärin myöntämä EU-mallinen terveystodistus (ks. yllä)

Rajanylitys ja eläinlääkinnällinen rajatarkastus

Eläimelle on tehtävä eläinlääkinnällinen rajatarkastus ensimmäisessä EU-jäsenmaassa, jonne eläin saapuu.

Lue huolella ohjeet rajatarkastukseen valmistautumisesta sekä rajatarkastuksen kulusta tältä sivulta. Sivulla kerrotaan myös rajatarkastukseen liittyvistä maksuista sekä annetaan erityisiä ohjeita Helsinki-Vantaan lentoasemalta noudettaviin tuontilemmikkeihiin liittyen.

Eläinlääkinnälliset rajatarkastusasemat Euroopassa

Huomioi tämä!

 • Lentoteitse tuotavat eläimet, joiden omistaja ei matkusta, voivat tulla vain rahtina (ei siis matkatavarana, vaan "cargona"). Helsinki-Vantaan rajatarkastusasema ei sijaitse matkustajaterminaalissa, vaan kauempana rahtiterminaalissa. Käytännössä tuotavan eläimen tarkastaminen lainsäädännön ehtojen mukaisesti rajatarkastusasemalla ei onnistu, mikäli eläin saapuu matkustajaterminaaliin. Eläin ei voi tulla saattajan kanssa, mikäli omistaja ei matkusta lainkaan tai viiden päivän sisällä lemmikistä. Lentokummitoiminnan on huomattu eräissä tapauksissa pyrkivän kiertämään eläinlääkinnällistä rajatarkastusta, kun lentokummit ovat kuljettaneet eläimiä omana lemmikkinään aikomuksenaan luovuttaa ne kuitenkin eteenpäin ilman lakisääteistä eläinlääkinnällistä rajatarkastusta. Tällainen on laitonta toimintaa.
 • Mikäli eläin tuodaan saattajan kanssa uudelle omistajalle, sen pääsy EU:n alueelle voidaan evätä (hylkäys). Tällöin eläin voidaan joko palauttaa lähtömaahan tai lopettaa1).

1)(EU) 2017/625, artikla 66

Sivu on viimeksi päivitetty 16.11.2023