EU:n alueelle saapuvia eläimiä koskevat yleiset ehdot

Yleiset tuontiehdot koskevat eläimiä, jotka tuodaan EU:n alueelle. Ne eivät kuitenkaan koske lemmikkejä, jotka matkustavat omistajansa kanssa. Jos eläimet ovat matkalla EU:n kautta EU:n ulkopuoliseen maahan (ns. kauttakuljetus), mutta ne vaihtavat kuljetusvälinettä tai esimerkiksi poistuvat väliaikaisesti lentokentältä, koskevat ehdot myös niitä ja ne tulee rajatarkastaa. Lajikohtaisista ehdoista voit lukea tarkemmin palkissa olevien linkkien kautta.

Yleiset tuontiehdot

  • Eläinlajin ja alkuperämaan on oltava hyväksytty tuontiin
  • Eläimen alkuperäpaikkaan ei saa kohdistua eläintautitilanteesta johtuvia rajoittavia määräyksiä
  • Maahantuojan on noudatettava voimassa olevia EU-komission suojapäätöksiä (mmm.fi)
  • Eläimellä on oltava alkuperämaan viranomaisen myöntämä terveystodistus tuontiin (import)
    • Todistus voi olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen
  • Maahantuojan on tehtävä TRACES-ennakkoilmoitus
  • Maahantuojan on järjestettävä eläinlääkinnällinen rajatarkastus ensimmäisessä EU-maassa, jonne eläin saapuu
  • Rajaeläinlääkärin myöntämä CHED-A (Yhteinen terveyttä koskeva tuloasiakirja eläimille) on kuljetettava eläimen määränpäähän saakka

Huomioithan myös nämä

Olet vastuussa sääntöjen noudattamisesta

Maahantulosääntöjen noudattamisesta vastaa henkilö, joka tuo eläimiä ja jonka aloitteesta eläinten kuljetus tapahtuu (esim. netistä tilatut eläimet). Jos et noudata sääntöjä, eläimen tulo Unioniin pysäytetään ja se voidaan palauttaa lähtömaahan tai lopettaa rajalla sinun kustannuksellasi. Muista myös, että sinun on etukäteen selvitettävä, voidaanko tiettyjä eläimiä pitää Suomessa ilman erityistä lupaa (esim. CITES-lajit).

Eläintaudin puhjetessa tuontivaatimukset saattavat muuttua hyvinkin nopeasti. Varmista ennen tuontia, että tuontivaatimuksissa mainitut asetukset ovat ajan tasalla. Suojapäätökset ovat Euroopan komission asettamia alkuperämaassa ilmenneen vaaratilanteen vuoksi jäsenvaltioita sitovia säädöksiä. Tällaisia vaaratilanteita voivat olla esimerkiksi taudinpurkaus jollain alueella. Suojapäätökset rajoittavat tai kieltävät eläinten tuontia.

Sivu on viimeksi päivitetty 30.8.2023