Rajatarkastus ja sähköiset todistukset

Kolmansien maiden viranomaiset voivat tehdä terveystodistuksia TRACESissa sähköisesti. Jos todistus on myös allekirjoitettu sähköisesti, on sähköinen versio alkuperäinen. Meille tulee kuitenkin tarkastusta varten toimittaa tuloste. Todistus voi olla TRACESissa sähköisenä myös ilman sähköistä allekirjoitusta, tällöin alkuperäinen paperinen todistus tulee toimittaa meille. Kannattaa todistuksen allekirjoituskohdasta varmistaa onko se allekirjoitettu sähköisesti.

Kun todistus on sähköisenä TRACESissa, sähköisellä allekirjoituksella tai ilman, tulee CHED tehdä ”kloonaamalla” todistus. Todistuksen kloonaaminen CHEDiksi onnistuu seuraavaa reittiä. TRACESin vasemmasta yläkulmasta Documents à Eu-tuonti à oikeasta yläkulmasta Clone as CHED. Avautuvaan hakuun maa ja todistuksen numerot, viitteeseen todistuksen kohdasta I.2.a. ja paikalliseen viitteeseen kohdasta I.2., ja uudestaan Clone as CHED. Tämän jälkeen CHED täydennetään normaaliin tapaan ja lähetetään rajatarkastusasemalle.

CHEDiin muodostuu linkki terveystodistukseen, jonka avaamalla voi tarkistaa allekirjoituksen. Jos todistus on sähköisesti allekirjoitettu, on todistuksen yläreunan viitenumeron perässä allekirjoituksesta kertova symboli.

CHEDiin kohtaan I.10. tulee merkitä se ajankohta, jolloin erän on suunniteltu tulevan tarkastukseen. Kohdassa olevaa kellosymbolia ei kannata klikata, se asettaa päivän/ajan siihen hetkeen kun sitä klikataan.

Joillekin yhdistelmätuotteille ei tarvita kolmannen maan viranomaisen myöntämää terveystodistusta. Tällaisille tuotteille tuojan tulee täyttää ’yksityinen varmenne’, https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/elaimet-ja-elainperaiset-tuotteet/elintarvikkeet/Yhdistelmatuotteet/.

Yksityiselle varmenteelle tulee täyttää eläinlääkinnälliseen rajatarkastukseen tulevan erän tiedot tarkasti, varmenteella ei juurikaan ole kohtia jotka voisi jättää täyttämättä. Mahdolliset varmenteen liitteet tulee yksilöidä ja niihin tulee olla varmenteessa asianmukainen viittaus. Rajatarkastusasemalle toimitettavan varmenteen ei tarvitse olla alkuperäinen, mutta varmenteestakin tulee toimittaa meille tuloste.

Tarkastukseen tulee erän tunnistustarkastusta varten toimittaa kopiot myös mm. pakkalistasta, laskusta, konossementista tai muusta vastaavasta kuljetusasiakirjasta.

Tulosteet voi toimittaa meille erikseen tai erän tarkastukseen tuovan henkilön mukana. Tällä hetkellä esim. osalla Vuosaaren rajatarkastusasemalle tulevista kuskeista ei ole mukana mitään papereita, eikä heillä ole tietoa mitä heillä on kyydissään. Tällaisten erien selvittelyyn ja mahdollisesti useissa sähköposteissa tipoittain toimitettujen dokumenttien etsimiseen kuluu kohtuuttomasti aikaa, rajatarkastusasemalle muodostuu jonoa ja kuljettajat joutuvat odottamaan pitkiä aikoja. Aikaa vievästä tarkastuksesta voimme veloittaa 216 € / alkava tunti, mutta emme ole tätä veloitusta tässä yhteydessä käyttäneet, emmekä haluakaan käyttää. Toivomme siis, että kaikki erään liittyvät dokumentit toimitetaan meille kerralla ja paperisena.

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 29.4.2022