Hunajan ja muiden mehiläistuotteiden tuonti

Tarkasta myös yleiset tuontiehdot

määritelmät

’Hunajalla’ tarkoitetaan luontoperäistä makeaa ainetta, jonka hunajamehiläinen (Apis mellifera) on tuottanut kukkien medestä tai kasvien elävien osien eritteistä tai tiettyjen kasveja imevien hyönteislajien/kasvien elävillä osilla olevista eritteistä, ja jota mehiläiset keräävät, muuntavat yhdistellen tiettyjen itsestään peräisin olevien aineiden kanssa, saostavat, kuivaavat, varastoivat sekä jättävät kehittymään ja kypsymään hunajakennoihin.

’Mehiläistuotteilla’ tarkoitetaan hunajaa, mehiläisvahaa, emoainetta, kittivahaa ja siitepölyä.

Sallitut alkuperämaat

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen hunajan ja muiden mehiläistuotteiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista, jotka luetellaan komission päätöksen 2011/163/EU liitteessä olevassa sarakkeessa ”Maa” ja joiden kohdalla on merkintä ”X” kyseisen liitteen sarakkeessa ”Hunaja”. Luettelon läydät tästä linkistä

Terveystodistusmallit

Terveystodistusmalli hunajalle ja muille mehiläistuotteille löytyy asetuksen 2019/658 liitteestä III, osasta X

Terveystodistusmalli suomeksi

Terveystodistusmalli ruotsiksi

Terveystodistusmalli englanniksi

EU:n alueelle tuotavan hunajan on oltava peräisin laitoksesta/laitoksista, jossa/joissa sovelletaan vaara-analyysin ja kriittisten hallintapisteiden järjestelmän (HACCP) periaatteisiin perustuvaa ohjelmaa

on käsitelty ja tapauksen mukaan valmistettu, pakattu ja varastoitu hygieenisesti asetuksen (EY) N:o 852/2004 liitteessä II olevien vaatimusten mukaisesti

HUOM! Hunajan alkuperälaitoksen ei tarvitse olla EU:n hyväksymä. Terveystodistuksessa hyväksyntänumerolla tarkoitetaan alkuperämaan viranomaisen antamaa rekisteröintinumeroa.

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 7.1.2021