Hyönteisten tuonti elintarvikkeeksi

Tarkasta yleiset ehdot

HUOM! Hyönteiselintarvikkeita koskee siirtymäsäädökset, kunnes varsinaisen uuselintarvikehyväksynnät tulevat voimaan. Näin ollen siirtymäaikana sallittuja, vireillä olevien hakemusten mukaisia, hyönteisiä saa tuoda Suomeen elintarvikkeeksi tuontiin hyväksytyistä maista.

Määritelmät

’hyönteisillä’ tarkoitetaan elintarvikkeita, jotka koostuvat, ovat peräisin tai on valmistettu hyönteisistä tai niiden osista, mukaan luettuina hyönteisten elävät vaiheet, jotka on tarkoitettu ihmisravinnoksi,

jotka on tarvittaessa hyväksytty uuselintarvikeasetuksen mukaisesti ja jotka on sisällytetty luetteloon uuselintarvikkeista

Hyväksytyt tuontimaat on listattu alla, ne löytyvät myös Komission asetuksesta (EU) 2019/1981 (Linkki oikealla)

Kunkin seuraavien tuotteiden lähetyksen tulo unioniin on sallittua ainoastaan, jos kyseisen lähetyksen mukana on virallinen todistus (terveystodistus). Terveystodistuksia myöntävät toimivaltaiset viranomaiset alkuperämaassa.

Terveystodistuksen malli ihmisravinnoksi tarkoitettujen hyönteisten unioniin tuloa varten niiden saattamiseksi markkinoille löytyy oikealla olevista linkeistä. Terveystodistuksessa vakuutetaan hygienisen tuotannon ehdot.

 

Maan ISO-koodi

Kolmas maa tai sen alue

Huomautukset

CA

Kanada

 

CH

Sveitsi

 

KR

Etelä-Korea

 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 6.3.2020