Tuonti erityissopimusmaista

Tietyillä EU:n ulkopuolisilla mailla on Euroopan unionin lainsäädäntöön tai unionin kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva oikeus toimia unionin sisämarkkinoilla. Tällaisissa tapauksissa tiettyjen eläimistä saatavien tuotteiden tuonti EU:n ulkopuolisista maista ei ole eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen alaista vaan tuonti tapahtuu EU:n sisämarkkinakaupan ehdoilla. Tällaisia maita ovat:

  • Andorra (kaikki eläimistä saatavat elintarvikkeet)
  • Färsaaret (kalastustuotteet)
  • Islanti (kaikki eläimistä saatavat elintarvikkeet)
  • Liechtenstein (kaikki eläimistä saatavat elintarvikkeet)
  • Monaco (kaikki eläimistä saatavat elintarvikkeet)
  • Norja (kaikki eläimistä saatavat elintarvikkeet)
  • San Marino (kaikki eläimistä saatavat elintarvikkeet)
  • Sveitsi (kaikki eläimistä saatavat elintarvikkeet).
  • Grönlanti (kalastustuotteet sekä elävät simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotilot

EU:n ja tiettyjen EU:n ulkopuolisten maiden väliset erityissopimukset löytyvät Komission internet-sivuilta. Lisäksi em. listalla olevien maiden myös esim. Kanada, Chile, Meksiko, Uusi-Seelanti, USA.

Sveitsi ja Liechtenstein

Sveitsi on täysin harmonisoinut kolmasmaatuontilainsäädännön, myös koskien Venäjältä tuotavia tuotteita. Siten tuonnissa Venäjä-Sveitsi noudatetaan samoja tuontiehtoja kuin tuonnissa Venäjältä EU-maahan lukuun ottamatta sellaisten nautaeläinten lihaa, joille on annettu kasvunedistäjiä, jolloin erät saadaan toimittaa Sveitsiin vain Sveitsin rajatarkastusaseman kautta, ja niiden tulee jäädä Sveitsin alueelle.

Sveitsistä Venäjälle vietäviä eriä käsitellään kuitenkin kauttakulkuerinä . Kun siis kyseessä on vienti Sveitsi -> Venäjä, niin Sveitsillä on edelleen omat todistusmallinsa käytössä, mutta Sveitsi ei ilmoita eriä TRACESiin.

Monaco ja Gibraltar

Rajatarkastustyöryhmän 3.7.2013 mukaan Monacoa pidetään EU:n ulkopuolisena maana. Sillä ei ole erityissopimusta tai hyväksyttyjä laitoksia, joten vain ei-kaupallisten lemmikkien kuljetus on sallittua. Monacon rajalla ei ole eläinlääkinnällistä rajatarkastusasemaa, joten myöskään sinne tarkoitettujen muonituselintarvikkeiden tai kauttakulkuerien kuljetus ei ole sallittua, koska ei voida varmistua tarkastamalla, että erät ovat poistuneet EU-alueelta. Gibraltarin tilanne on samankaltainen. Erien kuljetus Monacoon jäsenvaltion rajatarkastusaseman kautta on sallittua vain jos ne täyttävät EU-vaatimukset (CHEDin ensimmäisen sivun kohtaan 8 osoitteeksi Monaco)

 (18091U)

Sivu on viimeksi päivitetty 5.8.2020