Tuoreen lihan tuonti

Ihmisravinnoksi tarkoitettu sorkka- ja kavioeläinten ja hevoseläinten tuoreen lihan tuontiehdot pähkinäkuoressa (raakalihavalmisteita lukuun ottamatta)

 1. erän tulee olla EU:n hyväksymästä maasta
 2. erän tulee olla EU:n hyväksymästä laitoksesta
 3. jäämiä koskeva valvontasuunnitelma kyseisen eläinlajin osalta on ko. maassa hyväksytty
 4. lihalla merkintävaatimukset
 5. erän mukana on oltava hyväksytyn mallin mukainen terveystodistus
 6. tietyissä lihalaaduissa salmonellavakuus
 7. tietyissä lihalaaduissa BSE -vakuus
 8. suojapäätöksiä on noudatettava
 9. erälle suoritetaan eläinlääkinnällinen rajatarkastus
 10. ennakkoilmoitus tehdään TRACES-järjestelmällä

Ihmisravinnoksi tarkoitettu sorkka- ja kavioeläinten ja hevoseläinten tuoreen lihan (lihaa ei ole käsitelty millään tavalla, eikä siihen ole lisätty mitään aineita, mutta voi olla pakastettu).

 1. Tuonti EU-alueelle on sallittu maista, jotka on mainittu Komission asetuksessa 206/2010.
 2. Lihan tulee olla peräisin EU:n hyväksymästä laitoksesta
 3. Lihan alkuperämaan tulee mainittu komission päätöksen 2011/163/EU liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on kyseisen eläinlajin osalta hyväksytty.
 4. Lihan tulee olla merkitty asetusten 854/2004 ja 853/2004 mukaisesti.
 5. Lihaerän mukana tulee olla asetuksessa 206/2010 liitteessä II olevan kullekin lihalajille tarkoitetun mallin mukainen terveystodistus
 6. Erän tulee täyttää asetuksen mukaiset vaatimukset mukaan lukien salmonellaerityisvakuuskohta jos kyseessä on naudan ja sian liha, mukaan lukien jauheliha (ei koske raakalihavalmisteita ja mekaanisesti erotettua lihaa tai eriä, jotka on tarkoitettu laitoksessa pastöroitaviksi, steriloitaviksi tai vaikutuksiltaan vastaavaan käsittelyyn). Siten erillistä todistusta salmonellaerityisvakuuksien täyttymisestä ei vaadita.

Terveystodistuksen hyväksytyt kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Asetuksesta tulee aina valita viimeinen konsolidoitu versio.

HUOM! Komissio on asetuksellaan 191/2013 (5.3.2013, astunut voimaan 26.3.2013) muuttanut asetuksia 206/2010, 798/2008, 119/2009 sekä päätöstä 2000/572 eläinlääkärintodistusten malleissa esiintyvien, eläinten hyvinvointia koskevien vakuutusten osalta.
 
Uudesta-Seelannista tuotavan lihan ja jauhelihan tuontierien mukana on oltava komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodistus.
Kanadasta tuotavan sianlihan tuontierien mukana on oltava komission päätöksen 2005/290/EY mukainen terveystodistus.

 1. Tuotaessa nauta-, lammas- tai vuohieläimistä saatua lihaa, tulee lähettäjämaan virkaeläinlääkärin vakuuttaa eläinlääkärintodistuksessa kyseisen maan BSE -luokitus sekä tuotteen valmistusvaatimukset asetuksen 999/2001 liitteen IX luvun C mukaisesti. Muutos Komission asetuksessa 189/2011 sisältää tarkemmin määriteltynä tuotteet, joita vaatimus koskee. Kaikki ylimääräinen teksti eläinlääkärintodistuksessa yliviivataan.
 2. EU:n suojapäätöksien noudattaminen on tuojan vastuulla.
 3. EU:n ulkopuolelta saapuvan lihaerän tulee läpäistä maksullinen eläinlääkinnällinen rajatarkastus saapuessaan EU-alueelle. Terveystodistus kannattaa aina ennen ensimmäistä tuontia lähettää tarkistettavaksi rajatarkastus evira.fi, josta saa myös lisätietoa.
 4. Ennakkoilmoitus eläinlääkinnälliseen rajatarkastukseen tehdään vähintään yhtä työpäivää ennen oletettua tarkastusajankohtaa lähettämällä CVED (Common Veterinary Entry Document) TRACES-järjestelmällä tarkastavalle rajatarkastusasemalle.

Tarhattujen kanien, luonnonvaraisten jäniseläinten sekä muiden luonnonvaraisten maanisäkkäiden lihan ja jauhelihan tuonti

Tarhattujen kanien, luonnonvaraisten jäniseläinten sekä muiden luonnonvaraisten maanisäkkäiden lihan ja jauhelihan tuonnille on asetettu vaatimukset komission asetuksessa (EY) N:o 119/2009.

HUOM! Komissio on asetuksellaan 191/2013 (5.3.2013, astunut voimaan 26.3.2013) muuttanut asetuksia 206/2010, 798/2008, 119/2009 sekä päätöstä 2000/572 eläinlääkärintodistusten malleissa esiintyvien, eläinten hyvinvointia koskevien vakuutusten osalta.
 
Alkuperämaa tulee olla mainittu komission päätöksen 2011/163/EU liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on kyseisen eläinlajin osalta hyväksytty.

Uudesta-Seelannista tuotavan erän mukana on oltava komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä eläinlääkärintodistus. Alkuperämaa tulee olla mainittu komission päätöksen 2011/163/EU liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on kyseisen eläinlajin osalta hyväksytty. Uudesta-Seelannista tuotavan erän mukana on oltava komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodistus.

Afrikkalainen sikarutto (ASF) leviää Euroopan Unionissa! Älä tuo sitä Suomeen lihan mukana

Lisätietoja afrikkalaisesta sikarutosta tässä linkissä

(18064U)