Gelatiinin ja kollageenin tuonti

Gelatiini

Gelatiinin tuonti on mahdollista vain tietyistä maista. Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 liitteen I, III osan A, B, C ja D jaksossa on mainittu hyväksytyt alkuperämaat. Hyväksytty alkuperämaa on riippuvainen siitä, mistä gelatiini on valmistettu (naudasta, lampaasta, kalasta, siipikarjasta jne.)

Gelatiinia voidaan tuoda EU - hyväksytystä laitoksesta. Terveystodistusmalli tulee olla asetuksen (EY) N:o 2074/2005 mukainen.

Gelatiinille tulee tehdä eläinlääkinnällinen rajatarkastus.

Kollageeni

Kollageenin tuonti on mahdollista vain tietyistä maista. Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 liitteen I, III osan A, B, C ja D jaksossa on mainittu hyväksytyt alkuperämaat. Hyväksytty alkuperämaa on riippuvainen siitä, mistä kollageeni on valmistettu (naudasta, lampaasta, kalasta, siipikarjasta jne.).

Kollageenia voidaan tuoda EU - hyväksytystä laitoksesta.Terveystodistusmalli tulee olla asetuksen (EY) N:o 2074/2005 mukainen.

Linkissä alla gelatiinin ja kollageenin tuontiehdot USAsta. Naudasta ja siasta saatavalle gelatiinille ja kollageenille terveystodistusmalli on Yhdysvalloista tuotavia eläintuotteita koskevista terveystodistuksista annetun komission päätöksen 2003/863/EY mukainen. Muista eläinlajeista saatavalle gelatiinille ja kollageenille terveystodistusmalli asetuksen 2074/2005/EY mukaisesti.

Kollageenille tulee tehdä eläinlääkinnällinen rajatarkastus.

(18152U)

Sivu on viimeksi päivitetty 16.4.2020