Siipikarjan tuore liha ja jauheliha

Tarkasta myös yleiset tuontiehdot

Seuraavien siipikarjatuotteiden tuonti Ukrainasta on kokonaan kielletty lintuinfluenssatilanteesta johtuen

  • tuore siipikarjanliha (todistusmallit POU, RAT, WGM asetuksen (EY) N: o 798/2008 liitteessä I);
  • siipikarjanlihavalmisteet (päätös 2000/572 / EY)
  • siipikarjanlihatuotteet, joita ei käsitellä B, C tai D päätöksen 2007/777 / EY mukaisesti;
  • asetuksen (EU) N: o 142/2011 mukaiset käsittelemättömät eläimistä saatavat sivutuotteet, jotka koostuvat siipikarjasta tai sisältävät siipikarjasta peräisin olevaa ainesta.

Siipikarjan tuoreen lihan ja jauhelihan sallitut tuontimaat löydät tästä linkistä. 

  • (Komission asetus (EY) N:o 798/2008 liite I)

Sarakkeessa 4 on lueteltuna ne terveystodistusmallit, joita ko. maassa myönnetään ja joiden mukaisia tuotteita sieltä saa tuoda. Lyhenteiden selitykset löydät taulukon alapuolelta. Terveystodistuksessa esitetään tuonnin ehdot. Huomioi myös erityisehdot Suomeen tuotaessa (alla)!

Terveystodistus oltava laadittu suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi ja on oltava alkuperäiskappaleena lähetyksen mukana.

Salmonella

Suomeen tuotavan siipikarjanlihan terveystodistuksessa on oltava vakuutettuna kohta, jonka mukaan erä täyttää salmonellan osalta annetut erityisvaatimukset.

Newcastlentauti

Suomelle on Unionissa myönnetty asema, jonka mukaisesti Suomi ei rokota siipikarjaa Newcastlentautia vastaan. Täten Suomeen tuotavien siipikarjahyödykkeiden on myös oltava rokottamattomista parvista.

Muut eläintaudit

Kun lintuinfluenssan, mykoplasman ja muiden eläinten tai ihmisten terveyden kannalta merkittävien taudinaiheuttajien tutkiminen, näytteenotto ja testaus on edellytyksenä hyödykkeiden tuonnille yhteisöön todistusten mukaisesti, on tuonti mahdollista vain silloin, kun nämä testit on tehty hyväksyttävin tuloksin.

Testausmenetelmät kerrottu Komission asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä III.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 7.1.2021