Puinen pakkausmateriaali EU:n ulkopuolelta tuotaessa

EU:n ulkopuolelta tuotaessa on lähetysten mukana tulevan puisen pakkausmateriaalin oltava ISPM 15 -standardin mukaista. Vaatimuksena on 

  • kuorettomuus,
  • käsittely kasvintuhoojien torjumiseksi sekä
  • standardin mukainen merkintä.

Standardin vaatimukset koskevat kaikkea puista pakkausmateriaalia: lavoja, laatikoita, kehikoita, tukipuita jne.

Tarkastukset

EU:n ulkopuolelta Suomeen tuotavaa puista pakkausmateriaalia tarkastetaan satamissa, lentokentillä, maarajanylityspaikoilla sekä maahantuojien varastoissa. Tarkastukset ovat maksuttomia. Tarkastuksessa selvitetään, täyttääkö maahantuotu pakkausmateriaali ISPM 15 -standardin vaatimukset, ja onko pakkausmateriaalissa merkkejä kasvintuhoojista. Tarvittaessa pakkauksista otetaan näytteitä laboratoriotutkimuksiin.

Maahantuotu pakkausmateriaali, joka ei täytä ISPM 15 -standardin vaatimuksia merkintöjen, käsittelyjen tai kasvinterveyden osalta, määrätään maahantuontikieltoon. Tarkastaja tekee maahantuontikiellosta kirjallisen päätöksen, jossa määrätään toimenpiteet. Toimenpiteenä on yleensä pakkausmateriaalin hävitys. Maahantuoja tekee toimenpiteet omalla kustannuksellaan.

Yhteydenotot