EU:n elpymisrahoitus vauhdittaa maaseudun yritysten investointeja uusiutuvaan energiaan – haku käynnissä nyt

29. marraskuuta 2021

EU:n elpymisvaroista saatu lisärahoitus on kannustanut maaseudun yrityksiä investoimaan uusiin biokaasulaitoksiin. Lokakuussa alkaneessa elpymisvarojen haussa jo noin kolmasosa 26 miljoonan euron lisärahoituksesta on haettu. Haetuista varoista noin 7 miljoonaa euroa on tukea biokaasulaitoksille ja vajaa miljoona euroa muita investointeja, jotka edistävät uusiutuvan energian tai uusimman teknologian käyttöönottoa.

Tuen haku on käynnissä ja jatkuu niin kauan kuin varoja on jäljellä, kuitenkin korkeintaan vuoden 2022 loppupuolelle saakka. Tukea voivat hakea maaseudulla sijaitsevat mikro- ja pienyritykset. Yrittäjä voi tarkistaa Maanmittauslaitoksen karttapalvelusta, sijaitseeko hänen yrityksensä tukikelpoisella alueella.

Biokaasulaitosten tukiprosentti aiempaa korkeampi

Lisärahoituksen ansiosta biokaasurakentamiseen voi saada aiempaa suuremman tuen. Elpymisvaroista rahoitettava biokaasuntuotantoyksikkö tai -laitos voi saada tukea 50 % investoinnin kustannuksista. Aiemmin laitoksen rakentamiseen saatu tuki on ollut yrityksen toimialasta ja sijainnista riippuen korkeintaan 20–40 % kustannuksista.

Maaseudun yritystuilla ei tueta maatalouskäyttöön tulevan biokaasun tuotantoa. Maataloudessa käytettävän biokaasun tuotantoon voi kuitenkin hakea tukea maatalouden investointituista.

Tukea uusiutuvaan energiaan ja uuteen teknologiaan

EU:n elpymisvaroilla edistetään siirtymistä ympäristöystävälliseen teknologiaan. Biokaasulaitosten lisäksi tuetaan muita uusiutuvan energian tai yrityksen tuotantoa tehostavan teknologian käyttöönottoon liittyviä investointeja. Tällaisia investointeja ovat esimerkiksi aurinkopaneelit tai ilmalämpöpumput sekä uudet laitteet ja ohjelmistot, jotka parantavat energia- tai materiaalitehokkuutta. Maaseutualueilla toimivat maataloustuotteita jalostavat yritykset voivat saada tukea 35 % investoinnin kustannuksista, muut maaseudun mikro- ja pienyritykset 30 %.

Asiantuntija-apua yrityksen ostajalle

Elpymisvaroista rahoitetaan lisäksi yritysten omistajanvaihdosten suunnittelua harvaan asutulla ja ydinmaaseudulla. Aiemmin vastaavaa tukea ei ole ollut haettavissa. Henkilö, joka valmistelee harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevan yrityksen hankintaa, voi saada 5 000–10 000 euron tuen. Yrityksen ostaja voi hankkia tuen avulla omistajanvaihdoksessa tarvitsemiaan asiantuntijapalveluita.

Rahoitusta haetaan Hyrrä-asiointipalvelussa

Maaseudun yritystukia haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.ruokavirasto.fi). Hyrrän etusivulta valitaan ”Asioi organisaation tai maatilan puolesta”. Jos tukea haetaan omistajanvaihdoksen valmisteluun, etusivulta voi valita myös ”Asioi ilman Y-tunnusta”.

Hyrrään kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla (HST-kortti). Hakemuksen voi tehdä henkilö, jolla on yrityksen asiointi- ja nimenkirjoitusoikeus kaupparekisterissä tai YTJ:ssä. Jos hakemuksen tekijäksi halutaan valtuuttaa sellainen henkilö, jolla ei ole yrityksen nimenkirjoitusoikeutta, hänelle tulee tehdä Suomi.fi-valtuutus.

Päätöksen rahoituksesta tekee alueen ELY-keskus. ELY-keskuksesta saa myös lisätietoja tuesta ja tuen hakemisesta.

Lisätietoja medialle:
Johtava asiantuntija Reijo Martikainen
0295 204 677
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Lisätietoja tuenhakijalle:
Alueelliset ELY-keskukset, yhteystiedot
www.maaseutu.fi/elpymisrahoitus 
www.ruokavirasto.fi/yritystuet