Eviralta suositukset eläinlääkkeiden saatavuushäiriötilanteeseen

10. joulukuuta 2018

16.8.2018

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on tänään (16.8.2018) antanut eläinlääkäreille suositukset ja ohjeet tilanteeseen, jossa trimetopriimi-sulfonamidi- ja fluniksiinimeglumiini-injektiovalmisteiden saatavuus on häiriintynyt.

Saatavuushäiriötilanne liittyy DEA-apuaineen kuluttajaturvallisuusepäilyyn. Neljän trimetopriimi-sulfonamidi-injektiovalmisteen sijasta markkinoille jäi vain kaksi valmistetta (Oriprim vet inj ja Borgal vet inj.). Suun kautta annettavien trimetopriimi-sulfonamidi- ja fluniksiinimeglumiinivalmisteiden saatavuuteen ei ole Eviran tietojen mukaan tulossa muutosta.

Luo suositukset ja ohjeet sivulta Saatavuushäiriöt 2018