Juustojen USA:n vientikiintiöiden haku on auki syyskuussa

28. elokuuta 2020

Juustojen Yhdysvaltojen vientikiintiöön hakevien on jätettävä juustojen vientitodistushakemukset Ruokavirastoon vuosittain 1.—10.9., jos hakija haluaa hakea seuraavan kalenterivuoden vientikiintiöön. Vientitodistus on voimassa kaikkien CN-nimikkeeseen 0406 kuuluvien tuotteiden osalta. Ruokavirastosta myönnettävät juustojen vientitodistukset ovat voimassa 1.1.—31.12.2021. Vientitodistusten hakijoiden on osoitettava vieneensä kyseiseen kiintiöön kuuluvia tuotteita Yhdysvaltoihin vähintään yhtenä vuotena kolmen edeltävän kalenterivuoden aikana. Lisätietoa vientikiintiöistä: www.ruokavirasto.fi/agrex