MMM: Harvaan asutun maaseudun kyläkauppatuen haku avataan 13.9.2019

10. syyskuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 10.9.2019:

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän johdolla valmisteltu Kyläkaupat monipalvelukeskuksina -kokeiluhankkeen tukihaku avataan perjantaina 13. syyskuuta 2019. Harvaan asutun maaseudun kyläkaupat voivat pian hakea tukea toimintansa ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tuen myöntää Ruokavirasto.

Suomessa ensi kertaa käyttöön otettavan tuen tarkoitus on edistää harvaan asutun maaseudun palveluiden saatavuutta ja tukea alueen elinvoimaa. Vahvistamalla alueellista palvelutarjontaa tuetaan myös alueellista hyvinvointia sekä yritysten toimintamahdollisuuksia. Palveluiden saatavuus on tärkeää myös suurelle joukolle vapaa-ajan asukkaita.

Lue lisää MMM:n tiedotteesta

Kyläkauppatuki ruokavirasto.fissä