Ruokaketjun hankehaku avoinna 6.3.2019 saakka

18. tammikuuta 2019

Korkeakoulut, järjestöt, yhdistykset, yritykset ja muut yhteisöt voivat hakea avustusta ruokaketjun kehittämishankkeisiin. Haku on avoinna 18.1.–6.3.2019.

Rahoituksella on tarkoitus toteuttaa laaja yliopisto- ja/tai ammattikorkeakoulutasoinen elintarvikeviennin koulutusohjelma, järjestää pk-yrityksille suunnattu lyhytkestoinen elintarvikevientikoulutus ja organisoida kuluttajille suunnattu kampanja, joka lisää heidän tietämystään pakkausmerkinöistä.

Hankkeiden tulee olla laajoja, valtakunnallisia, puolueettomia sekä yleishyödyllisiä, joten niissä ei saa näkyä yritysten nimiä tai tuotemerkkejä.  Rahoitusta voidaan myöntää yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa. Myönnettävän avustuksen enimmäismäärä on 80 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Ruokavirasto tekee päätökset rahoitettavista hankkeista keväällä 2019. Hanke voi alkaa aikaisintaan toukokuussa 2019 ja päättyä viimeistään 31.7.2021.

Ruokavirasto vastaa hankkeiden hakuprosessista ja hallinnoinnista. Hankkeet rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. 

Lisätietoa hankehausta Ruokavirastosta:

Eveliina Viitanen, ylitarkastaja, 0295 205 166
Piritta Sokura, ylitarkastaja, 0295 205 018
etunimi.sukunimi(at)ruokavirasto.fi