Ruokavirasto on aloittanut alkuperä- ja lajianalyysinäytteiden ottamisen EUTR-toimeenpanon osana

28. huhtikuuta 2020

Puulajin ja puutavaran alkuperän analyysien tarkoitus on todentaa puutuotteiden ilmoitettu alkuperä ja/tai puulaji. Analyysimenetelmiä ovat muun muassa mikroskooppi-, DNA- ja isotooppi-analyysit. Edellä mainitut analyysit voivat olla osa toimijan asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää (Due Diligence System - DDS). Analyyseillä voidaan myös arvioida toimijan soveltaman DDS:n toimivuutta. Erityisesti korkeamman riskin toimitusketjuissa analyysimenetelmät voivat olla tärkeä osa riskinvähentämistoimenpiteitä. Myös toimivaltaisten viranomaisten suorittamien tarkastusten yhteydessä analyysit voivat olla osa toimijan DDS:n arviointia.

Ruokavirasto otti näytteitä neljän toimijan varastoista. Tällä kertaa näytteet otettiin yhteistyössä toimijoiden kanssa, eikä niitä liitetty EUTR-tarkastukseen. Tuotteina olivat muun muassa brasilialaista vaneria, kiinalaisia MDF-huonekaluja ja venäläistä liimapuuta. Tulokset ovat saapuneet, osa saksalaiselta Thünen instituutilta ja osa brittiläiseltä Agroisolabilta. Tulokset osoittavat, että analyysejä voidaan käyttää toimivana osana EUTR:n velvoitteiden täyttämistä ja valvontaa. Tulemme jatkamaan näytteiden ottamista osana toimeenpanoa ja julkaisemme jatkossa lisää materiaalia aiheeseen liittyen.

Lisätietoa EU:n puutavara-asetuksesta ja FLEGT-lupajärjestelmästä Ruokaviraston verkkosivuilta