Liittyvät raportit

Näille sivuille on koottu Zoonoosikeskuksen ja sen verkoston julkaisemia raportteja mikrobilääkeresistenssin seurannasta Suomessa.

Sivu on viimeksi päivitetty 24.3.2021