Epäily- ja selvitysilmoituksen tekeminen

Epidemiaepäilyilmoituksen tarkoituksena on saattaa tieto elintarvike- tai vesivälitteisen epidemian epäilystä mahdollisimman nopeasti valtakunnallisten valvontaviranomaisten tiedoksi, antaa heille mahdollisuus koordinoida epidemian selvittämistä ja ryhtyä tilanteen mahdollisesti vaatimiin muihin toimenpiteisiin.

Ruokamyrkytysepäilystä ilmoitetaan, jos kyseessä on hoitolaitokseen (esim. sairaala, koulu, päiväkoti) liittyvä epidemia, tartunnanlähteeksi epäillään kaupallista elintarviketta, ravintolassa saadun ruokamyrkytyksen epäillään johtuvan laajalle levinneestä raaka-aine-erästä tai yli viisi henkilöä on sairastunut. Jos kyseessä on poikkeuksellisen vakava taudinkuva (botulismi), epäilyilmoitus tehdään, vaikka vain yksi henkilö olisi sairastunut.  Perhe-epidemioista (sairastuneet ovat saman perheen jäseniä) ei tehdä epäilyilmoitusta, ellei siihen ole erityistä syytä (saastunut kaupallinen elintarvike, botulismiepäily).

 Epäilyilmoitus tehdään sähköisesti ruokamyrkytysepidemiarekisteritietojärjestelmään (RYMY) THL: ohjeiden mukaisesti. RYMY on Ruokaviraston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteinen raportointi järjestelmä, joka on tarkoitettu viranomaisten väliseen tiedonkulkuun. THL välittää RYMY -järjestelmään kirjatut epäilyilmoitukset ilmoittaneen kunnan sairaanhoitopiirille sekä aluehallintovirastoon. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon Valviraan ilmoitetaan, jos epidemian epäillään leviävän veden välityksellä.

Selvitysilmoitus on yksityiskohtainen ruokamyrkytysepidemian selvitys, josta käy ilmi tapahtumapaikka ja -ajankohta, altistuneiden ja sairastuneiden, sairaalahoitoa tarvinneiden sekä mahdollisesti kuolleiden määrät, oireet ja taudinkuva, välittäjäelintarvike, havaittu virhe elintarvikkeen tai juomaveden käsittelyssä, suoritetut tutkimukset ja epäilty tai varmistettu aiheuttaja. Asetuksen mukaisesti selvitysilmoitus on lähetettävä mahdollisimman pian epidemian päätyttyä, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua epidemiasta.

Selvitysilmoitus tulee tehdä kaikista ruokamyrkytysepidemiaepäilyistä, joista on tehty epäilyilmoitus sekä kaikista epidemioista, joissa on sairastunut 2–5 henkilöä, vaikka epäilyilmoitusta ei olisi tehty. Myös perhe-epidemiat kuuluvat aina selvityksen piiriin.

Ruokamyrkytysepidemioiden tutkimustulosten raportoinnin helpottamiseksi, selkeyttämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi ovat keskusviranomaiset laatineet raportointiohjeet elintarvike- ja talousvesivälitteisten epidemioiden selvitysilmoitusten tueksi sekä ”Selvitysilmoituksen malliliitteen”. Malliliitteen mukaista raporttia toivotaan selvitysilmoituksen liitteeksi. Ruokavirasto ylläpitää selvitysilmoitusten pohjalta kansallista ruokamyrkytysrekisteriä.

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 9.8.2021