Suomessa todettu kolistiiniresistenssiä tuontikoirasta

5. joulukuuta 2018

17.11.2017

Suomessa on todettu ensi kertaa siirtyvää kolistiiniresistenssiä eläimistä eristetyistä bakteereista. Näytteet oli otettu venäläisistä löytökoirista, jotka olivat tulossa Suomeen. Eristetyt bakteerit olivat vastustuskykyisiä eli resistenttejä myös monille muille antibiooteille. Jos tällaiset bakteerikannat yleistyvät Suomessa seuraeläinten tautien aiheuttajina, on mahdollista, että eläimille ei enää ole käytettävissä infektioiden hoitoon tehoavia antibiootteja. Resistenssi voi siirtyä myös eläimistä ihmisiin, joten seuraeläinten resistenssin torjunta on tärkeää myös ihmisten terveyden suojelemiseksi.

Eviran laboratorio on todennut Suomeen tuotavista löytökoirista otetuista näytteistä kolistiinille vastustuskykyisen, mcr-1-geeniä kantavan bakteerin. Siirtyvää mcr-1-geeniä kantavaa bakteeria ei ole aiemmin todettu eläimillä Suomessa. Nyt kolistiiniresistenssi todettiin terveiden koirien ulosteesta eristetyistä Escherichia coli -bakteereista, joilla oli myös ESBL-ominaisuus, mikä voi osaltaan hankaloittaa bakteerien aiheuttamien infektioiden hoitoa mikrobilääkkeillä. Bakteerikannat olivat siis moniresistenttejä eli vastustuskykyisiä usealle antibioottiryhmälle.

Siirtyvän kolistiiniresistenssin yleistymistä pidetään maailmanlaajuisesti hyvin huolestuttavana, sillä kolistiinilla hoidetaan sellaisia ihmisten infektioita, joihin muut antibiootit eivät enää tehoa. Seuraukset voivat siis olla vakavia, mikäli kolistiiniresistenssi siirtyy eläimistä ihmisiin.

Myös seuraeläinten tuonnin oltava vastuullista

Matkailu ja eläinten tuonti maista ja olosuhteista, joissa resistenssitilanne on heikompi kuin meillä, huonontaa myös Suomen resistenssitilannetta.

Antibioottien tehon säilyttäminen on kaikkien yhteinen asia. Se onnistuu vastuullisella eläinten maahantuonnilla ja huolehtimalla eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista siten, ettei eläimille olisi tarvetta käyttää antibiootteja.

Lisätietoja antavat:

ylitarkastaja Liisa Kaartinen, lääkitsemisen valvonta, p. 040 554 3328
tutkimusyksikönjohtaja Anna-Liisa Myllyniemi, laboratoriotutkimukset, p. 0400 287 398
rajaeläinlääkäri Elina Viitasaari, tuonti, elina.viitasaari@ruokavirasto.fi